Sandar Birøkterlags arkiv

Forside av Sandar Birøkterlags blad Summetonen
“Summetonen” utgitt av Sandar Birøkterlag i 1944.

For kort tid siden mottok Vestfoldarkivet arkivet etter Sandar Birøkterlag. 

Det har vært mye fokus på biedød og biers og andre pollinerende insekters betydning i de seneste årene. Dette har skapt økt interesse for birøkt – og flere går på nybegynnerkurs.

Sandar Birøkterlag i Vestfold er en aktiv organisasjon og er åpen for alle som driver med bier, om man bare har én eller flere hundre bikuber. For kort tid siden mottok Vestfoldarkivet arkivet etter lagets virksomhet.

Birøkterlaget ble stiftet så langt tilbake som i 1908, med det formål å fremme biavl i distriktet. Gjennom birøkterlaget kunne medlemmene få hjelp til å kjøpe inn bier og utstyr, låne bikuber og bistand i forbindelse med salg av honning for å oppnå best mulig pris i markedet.

Her kan du lese hele heftet “Summetonen” – en studie om bienes stilling i naturen, fra 1944 (pdf).

Arkivet består av dokumentasjon tilbake til oppstartsåret 1908. Materialet utgjør 1,2 hyllemeter, og består av møtebøker, korrespondanse, medlemslister, regnskap, medlemsaviser, dokumenter knyttet til sukkerfusjon, medlemmenes søknader i forbindelse med bestilling av vinterfór til biene m.m.

Arkivet etter birøkterlaget er tilgjengelig for interesserte på vår lesesal.

Kilder:

Arkivet etter Sandar Birøkterlag A-2410.

Skrevet av Marit Slyngstad, Vestfoldarkivet.