Sandefjord og Sandar Mållag

Sandefjord og Sandar Mållag ble stiftet i 1907, året etter stiftelsen av Noregs Mållag. Mållaget har siden den gang jobbet med å verne norsk kulturarv, og spesielt det nynorske målføret.

Bildet viser et maskinskrevet brev der Hjemmefrontens ledelse takker Sandefjord og Sandar Mållag.
llustrasjon: Hjemmefronten lånte mållagets hytte ved Mefjorden for å skjule flyktninger i perioden 1944 til 1945. Det var her flyktningene fikk instrukser, mat og klær før ferden over havet. I dette brevet takker Hjemmefrontens ledelse Sandefjord og Sandar Mållag for lånet.

Foruten å jobbe med å fremme nynorsk i skole, kirke og media, var mållaget helt fra starten av engasjert i politiske, sosiale og kulturelle spørsmål. Mållaget arrangerte studiesirkler, leikarring og hadde egen kveldsskole.

På lagsmøtene ble det hentet inn gode foredragsholdere og den gode «kaffistovematen» trakk mange deltagere. I 1914 åpnet Sandefjord og Sandar Mållag Kaffistova i Rådhusgata 9 i Sandefjord. Tre år senere, i samarbeid med Larvik og Brunla Norskdomslag, ble Kaffistova i Larvik åpnet. Kaffistova serverte hjemmelaget, norsk mat og var en viktig møteplass for mållagets medlemmer.

Sandefjord og Sandar Mållag er fortsatt aktive, selv om møteplassen på Kaffistova er borte. I dag har mållaget har et eget legat som deles ut for å fremme norsk mållreising.

Vestfoldarkivet har arkivet etter Sandefjord og Sandar Mållag for perioden 1907 til 2004, men også arkivene etter kaffistovene i Sandefjord og Larvik, Norskdomslaget i Tunsberg, Ungdomslaget Frilynt og Norskdomslaget for born.