Fotografi i sepiatoner fra skobutikk med kunde og selger

Sandefjord Skofabrikks eget utsalg

Fra skotøyutsalget til Sandefjord Skofabrikk. År og fotograf ukjent. (Fra arkivet A-1019)