Sandefjord Venstre

Illustrasjon fra boken "Sandar Venstrelag 75 år – hilsener til jubiléet"
Illustrasjon fra “Sandar Venstrelag 75 år – hilsener til jubiléet”. Tekst under: VENSTRE BYGGER LANDET.

Vestfoldarkivet har arkiver etter flere politiske partier i Vestfold, deriblant Venstre.

Fra samtaleforening til Venstreforening

Fylkespartiet ble etablert i 1883 under navnet “Jarlsberg og Laurvigs Amts Venstreforening”. 40 utsendte fra fylkets landdistrikter møtte frem etter invitasjon fra Hof og Botne Samtaleforeninger, i den hensikt “at oprette en Venstreforening for Jarlsberg og Laurvigs Amt samt at vedtage Love for denne”.

Det eksisterte med andre ord mange såkalte samtaleforeninger før fylkeslaget ble opprettet.

Fra to til ett lokallag

I Sandefjord og Sandar (Sandeherred) hadde samtaleforeninger blitt opprettet i 1881, og arkivet etter denne virksomheten er nå overført til Vestfoldarkivet. Arkivene etter henholdsvis Sandar og Sandefjord Venstre er samlet under navnet Sandefjord Venstre, to lokallag som formelt ble slått sammen i 1966.

Om arkivet

Av det eldste materialet er det mest bevart fra partiet i Sandar. Arkivet er dessverre ikke komplett. Styre- og årsmøteprotokoller fra Sandar er riktignok bevart i sin helhet fra 1881 frem til 1964, med unntak av årene 1931 til 1949.

Foruten møtebøker, finnes det blant annet dokumentasjon knyttet til valg; partiprogrammer og lister, diverse valgkampmateriell og en del studiesirkeldokumentasjon. Arkivet har også en innbundet protokoll med hilsener i forbindelse med Sandar Venstrelags 75-års jubileum. Dette bildet er fra innledningen i boken “Sandar Venstrelag 75 år – hilsener til jubiléet”.

Skrevet av Marit Slyngstad, Vestfoldarkivet.