Sjekk fra Sparebankstiftelsen

Vestfoldarkivet er glad for å ha mottatt kr. 45 000,- fra Sparebankstiftelsen DnB til ordning og formidling av sparebankarkiver.

Bankarkiver er viktige kilder til forståelse av lokalsamfunn. Bankene har spilt en nøkkelrolle på en rekke områder i menneskers liv, for en flersidig utvikling av lokalsamfunnenes selvstyre, selvfinansiering og utvikling. Bankenes arkiver gjenspeiler utviklingen av det lokale og regionale næringslivet, og sparebankene har tradisjonelt hatt sterk lokal forankring.

Prosjektet gir støtte til tilgjengeliggjøring av 3 sparebanker: Hedrum sparebank (1857), Lardal sparebank (1897) og Larvik sparebank (1838).

Tre damer holder en stor sjekk
Ulla Nachtstern, Marit Slyngstad og Ann Tove Manshaus med sjekken fra Sparebankstiftelsen DnB . Foto: Heidi Meen
avisoppslag-ostlandsposten
Avisoppslag fra Østlandsposten 10.12.14.