Sort-hvitt-bilde som viser en parkeringsplass med gamle biler og et nakent industriområde.

Slagenrafferineriet inn i historien

Essoraffineriet på Slagentangen i Tønsberg, også kalt Slagenraffineriet, har vært en sentral arbeidsplass og et viktig kompetansemiljø i regionen i seksti år.

Oljeraffineriet på Slagentangen sto ferdig i 1960, men ble offisielt åpnet 8. juni 1961

Nå har Esso Norge som kjent besluttet å legge ned oljeraffineriet i Tønsberg. Se blant annet artikler i E24 og Tønsbergs Blad. Dette har vært et av landets to oljeraffinerier, men også en sentral virksomhet i regionen i alle disse årene, og derfor er det svært viktig at dokumentasjon fra virksomheten bevares for ettertiden. Dette gjøres av Norsk olje- og gassarkiv som ligger under Arkivverket.

På Arkivportalen kan dere ta en titt på arkivkatalogen over det som foreløpig er avlevert av arkivmateriale: A-101957 – A/S Essoraffineriet Norge. Arkivverket har også historiske fotografier fra bedriften. Ca. 1600 ligger fritt på Arkivverkets fotoweb, og i tillegg er det 3400 bilder som er av så ny dato at de ikke kan legges ut fritt ennå.

Også på Vestfoldmuseenes fotoweb finner du fotografier fra Slagentangen. Vi har blant annet flyfoto som viser hvordan området så ut før oljeraffineriet ble bygget, men også bilder tatt i tiden rundt åpningen.

Flyfoto som viser kyststripe med små hus eller hytte, strand og brygger. Skog bak.
Slagentangen 1958, Fotograf: Fjellanger Widerøe AS, fotografiet tilhørte tidligere Sem kommune, Vestfoldmuseenes fotoweb. CC BY-SA.
Flyfoto som viser jorder, skog, litt sjø og en gård
Slagentangen 1958, Fotograf: Fjellanger Widerøe AS, fotografiet tilhørte tidligere Sem kommune, Vestfoldmuseenes fotoweb. CC BY-SA.
Slagentangen 1961, A/S Norske Esso. Fotograf Oddvar Wittek, Slottsfjellsmuseets fotosamling, Vestfoldmuseenes fotoweb. CC BY-SA.
Sort-hvitt-bilde av industriområde som går ut i sjøen
Slagentangen 1960, A/S Norske Esso. Fotograf Oddvar Wittek, Slottsfjellsmuseets fotosamling, Vestfoldmuseenes fotoweb. CC BY-SA.
Sort-hvitt-bilde av industriområde - piper og røyk
Slagentangen 1960, A/S Norske Esso. Fotograf Oddvar Wittek, Slottsfjellsmuseets fotosamling, Vestfoldmuseenes fotoweb. CC BY-SA.
Sort-hvitt-bilde av mann med frakk og hjelm. Han står foran et skilt merket Esso.
J. Nagelstad foran skadetavlen på Slagentangen, 9. januar 1975. A/S Norske Esso. Fotograf Oddvar Wittek, Slottsfjellsmuseets fotosamling, Vestfoldmuseenes fotoweb. CC BY-SA.