Slutten på en æra

Horten Verft AS (på folkemunne kjent som Verven) var et verft i Horten kommune.

Bildet i svart/hvitt viser en mann på scenen. Bildet er fra «Verven» i Holmestrand.
«Verven» i Holmestrand. FOTO: Ukjent. Fra Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold.

Bildet er tatt på Horten Verft (Verven), og er en del av samlingen til Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold. Bildet kan representere den følelsen verkstedsnæringen og skipsindustrien kan ha hatt på 1980-tallet, da en næring og yrkesgruppe nærmest over natten forsvant fra Vestfold.

Verftet ble opprinnelig anlagt i 1820, først som orlogsstasjon, og fra 1850 som marinens hovedverft. I 1854 fikk det navnet Karljohansvern verft. I 1968 overtok staten og gjorde om Karljhansvern til et statseid aksjeselskap under navnet Horten verft. Selskapet gikk konkurs i 1987 og aktiviteten opphørte da. Verftsområdet har siden blitt omgjort til næringspark og heter i dag Horten Industripark AS (HIP).