Søndagsskolene jubilerer!

I disse dager feirer Norsk Søndagsskoleforbund 125-års jubileum. Forbundet ble stiftet i 1889, for å styrke arbeidet med nyetableringer av søndagsskoler.

vestfold-sondagsskoleforbund
Arkivet inneholder mange bildebånd med fortellinger fra det religiøse livet.

I 1900 ble Kristiania krets etablert med Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Solør og Odal som nedslagsfelt. Allerede i 1909 ble Vestfold og Buskerud skilt ut som egen krets. Og ti år senere, i 1919, ble Vestfold en egen krets av Norsk Søndagsskoleforbund under årsmøtet i Holmestrand, etter initiativ av sokneprest H. E. Riddervold. Flere tusen barn har i løpet av disse årene gått på søndagsskole, og Vestfold krets driver fortsatt på under ledelse av Ragnhild Nærland.

Det finnes rikholdig dokumentasjon etter søndagsskolevirksomheten i fylket. Vestfoldarkivet bevarer arkiver etter Vestfold Søndagsskolekrets samt Sandefjord, Arnadal og Stokke søndagsskoler.

Arkivet etter Vestfold Søndagsskolekrets strekker seg fra 1898 til 2004 og består av flere meter med dokumentasjon av kretsens allsidige aktivitet. Møtereferater, brev, materiell knyttet til søndagsskoleundervisning, manuskripter vedrørende lokale jubileer, samt til kretsens 75- og 80-årsjubileum. Videre inneholder arkivet dokumentasjon angående personalforvaltning, ansettelser, hedersadresser og registre over søndagsskoler, regnskap, budsjett og statistikk. Det finnes flere album med fotografier fra turer og samlinger, samt avisutklipp. Arkivet inneholder også mange årganger av internavisa «Søndagsskolelederen».

Det meste av arkivet er fritt tilgjengelig, og interesserte kan se på arkivet på Vestfoldarkivets lesesal.

Kjenner du til et søndagsskolearkiv som trenger et trygt oppbevaringssted? Ta kontakt med Vestfoldarkivet.

Bildet viser en fargerik tegning av barn som holder hender og går i ring.
Kjenner du til et søndagsskolearkiv som trenger et trygt oppbevaringssted? Ta kontakt med Vestfoldarkivet.