Sparebankprosjekt (2014)

I 2014 fikk Vestfoldarkivet økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen for å systematisere arkivene etter Larvik, Hedrum og Lardal sparebanker.

Målet med prosjektet er å få gjort arkivene etter Larvik sparebank (1838), Hedrum sparebank (1857) og Lardal sparebank (1897) tilgjengelig for publikum.

Bankarkiver er viktige kilder til forståelse av lokalsamfunn – ikke minst gjenspeiler bankenes arkiver utviklingen av det lokale og regionale næringslivet. Sparebankene har dessuten alltid vært en viktig medspiller i lokalsamfunn gjennom å gi pengegaver knyttet til mange ulike sosiale og kulturelle tiltak.

Arkivmedarbeider Petra E. Jensen i Vestfoldarkivet arbeider med bankarkivene. Materialet rengjøres, systematiseres og katalogiseres og skal stilles til disposisjon for lokalhistorieinteresserte på Vestfoldarkivets lesesal. Nyere dokumentasjon klausuleres ut ifra personvernhensyn. Men svært mye er av eldre dato. Arkivene etter både Larvik og Hedrum går helt tilbake til oppstarten i henholdsvis 1838 og 1857. Eldre arkivmateriale som dette har stor verdi da det generelt er færre informasjonskilder å øse av fra denne tiden.

Prosjektet ble avsluttet i 2014 med fullført ordning, registrering og et arrangement for å markere ferdigstillelsen.

Her finner du Sparebankstiftelsens hjemmeside.