Støtte til arkivprosjekter i Buskerud

Drammens museum, Drammen byarkiv, Eiker Arkiv og Vestfoldarkivet har fått til sammen 675 000 kroner i utviklingsmidler fra Arkivverket. Midlene skal gå til fire arkivprosjekter i Buskerud og er del av arbeidet mot en helhetlig samfunnsdokumentasjon.

 

To arkitektprosjekter

Drammens museum har fått støtte til å ordne og tilgjengeliggjøre arkivene etter arkitektkontorene Nilsen & Grenager og Ljøterud & Ødegård (ca. 1960–2000). De to arkitektkontorene har tegnet bygg i blant annet Drammen, Kongsberg og Modum. Nilsen & Grenager drev Drammens største og viktigste arkitektkontor med forretningsgårder, fabrikkanlegg og skolebygg som hovedprosjekter. Ødegård & Ljøterud var etablert i både Kongsberg og Drammen og er kjent for Kongsberg kino, Modum rådhus og en rekke senmoderne bygg i Drammen. Arkitektkontoret har også satt sitt preg på bomiljøet i byen. Arkitektprosjektet er et samarbeid mellom Drammens Museum og Vestfoldarkivet og vil resultere i tilgjengelig dokumentasjon for forskere og andre interesserte.

Det planlegges også et seminar i samarbeid med Drammen Byarkiv som også har fått midler til å digitalisere og tilgjengeliggjøre byarkitektens arkiv. Dette arkivet består av 3.000 store tegninger og skisser fra perioden 1843–1986. Her finnes mange av Drammens kjente byggverk, blant annet rådhuset, bybrua, sykehus, samt diverse skoler, kirker, parker og idrettsanlegg. Arkivene har stor kulturhistorisk verdi og er en viktig kilde til arkitektur-, by- og bygningshistorie i Buskerud.

Cellulosefabrikkene Vestfos og Skotselv

Gjennom prosjektmidler fra Arkivverket kan Eiker Arkiv, i samarbeid med Vestfoldarkivet, ordne og katalogisere arkivene etter industribedriften Vestfos Cellulosefabrik (1886-1976) og Skotselv Cellulosefabrik (1888-1978). Arkivene dokumenterer viktig industrihistorie i fylket og oppbevares midlertidig i kjelleren på Øvre Eiker Rådhus.

I prosjektperioden må arkivene flyttes til et sikkert depot, i påvente av et fellesmagasin. Prosjektet er en del av et større arbeid for å sikre arkiver etter papirindustrien i Buskerud. Tidligere er arkivet etter Hurum Paper Mill og Holmen-Hellefoss ordnet og sikret av Eiker Arkiv for prosjektmidler fra Kulturrådet.

Det planlegges også en utstilling på Vestfossen Kunstlaboratorium som i dag har sitt virke i lokalene etter Vestfos Cellulosefabrik.

Bevaringsplan for privatarkiv i Buskerud

Vestfoldarkivet skal, som koordinerende institusjon, utarbeide en Bevaringsplan for privatarkiv i Buskerud. Prosjektet har fått støtte fra både Buskerud fylkeskommune og Arkivverket, og vil med tanke på en ny region utarbeides i nært samarbeid Museene i Akershus og Østfoldmuseene. En bevaringsplan skal være et verktøy i arbeidet mot en helhetlig samfunnsdokumentasjon for Buskerud og den nye regionen.