Styremøte i Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold – mars 2017

Tirsdag 28. mars 2017 var styret i Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold samlet til styremøte hos Vestfoldarkivet.

I styret sitter representanter fra LO og Arbeiderpartiet i Vestfold og følgende personer deltok på møtet: Harald Olsen, Lilli Knutsen og Vigdis Bakke fra LO, Hans Jan Øhre og Steinar Gullvåg fra Arbeiderpartiet og Karianne Schmidt Vindenes fra Vestfoldarkivet.

Vestfoldarkivet orienterte om arbeidet med samlingene fra arbeiderbevegelsen. I perioden 2013-2015 arbeidet Vestfoldarkivet med et prosjekt for å ordne arkivene. Målet var å bedre tilgjengeligheten. Ca 130 hyllemeter med arkiver er ordnet og klare til å publiseres til Arkivportalen. Prosjektet fikk støtte både av vårt styre og fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek i Oslo. Arkiver etter arbeiderbevegelsen er jevnlig i bruk på lesesalen. Brukerne arbeider grundig og besøker gjerne lesesalen gjentatte ganger for å sette seg inn i materialet. På grunn av Vestfold Arbeiderpartis arbeid med en bok om egen historie, har arkivene etter Arbeiderpartiet vært hyppig i bruk de siste årene.

Styret ble enige om følgende prioriteringer for arbeidet i 2017:

  • Informasjonsarbeid – informasjon om avlevering av arkiv i forbindelse med kommunesammenslåinger
  • Databerikelse – gjennomgang av metadata på arkiv- og aktørnivå (del av et større prosjekt hos Vestfoldarkivet)
  • Bevaring av elektroniske arkiver – utafanebilderbeide en prosjektbeskrivelse for bevaring av elektroniske arkiver etter arbeiderbevegelsen
  • Innsyn – legge til rette for bruk av arkivene på lesesal
  • Arrangement – vurdere samarbeid om arrangement med formål å fremheve arkivene etter arbeiderbevegelsen

Som avslutning på møtet fikk styret en omvisning i magasiner for arkiv og gjenstander.

Samlingen etter arbeiderbevegelsen inneholder en rekke faner, som denne fra Nøtterøy Arbeiderparti. Budskapet var «Kamerater hold sammen». Lenke til fanen på Digitalt Museum. 

Lenker:

Bildet viser en fane med teksten «Kamerater, hold sammen».
Fane Nøytterøy Arbeiderparti. FOTO: Mekonnen Wolday
Fane Nøytterøy Arbeiderparti. FOTO: Mekonnen Wolday