«Til Loppemarkedes pris»

Bildet viser teksten til «Til Loppemarkedes Pris».
Den eksklusive loppe-sangen er hentet fra arkivet etter Arbeidsgruppen mot poliomyelitt i Sandefjord og Sandar.

Sangen ble skrevet av Ellen Gade, en av pådriverne i arbeidsgruppen, til det første loppemarkedet som ble arrangert etter at arbeidsgruppen ble dannet i 1951.

Det å arrangere loppemarked var noe nytt på denne tiden, tidlig på 1950-tallet, men oppslutningen om arrangementet var enorm, og man fikk inn mellom 40-50.000 kroner. Loppemarkedet var til støtte for poliosaken, blant annet til apparater og inventar på Marie Treschows Minne i Tønsberg.

Arbeidsgruppen arrangerte også poliomesser, basarer, foredragskvelder og konserter.

Les mer om arbeidsgruppen og kampen mot poliomyelitt  her.