Tildeling fra Kulturrådet

Vestfoldarkivet har fått tildelt 200.000 kroner av Kulturråde til prosjektet "Hvalfangst ved Deception Island"

Kulturrådet verdsetter arkiv som samfunnsdokumentasjon og har delt ut 3,3 millioner kroner til 25 institusjoner til arbeid med privatarkiv.

Vestfoldarkivet har som en av disse institusjonene fått tildelt 200.000 kroner til prosjektet “Hvalfangst ved Deception Island“: Digitalisering og publisering av hvalfangstarkiver etter selskapene N. Bugge, F. Bugge, Bugge & Krogh-Hansen, NR. Bugge og A/S F. A. Bugge.

Arkivene som dekker perioden 1852-1999, dokumenterer en virksomhet som spenner fra skipshandel og partserederi over hvalfangst i Sydishavet, til internasjonal shipping etter 1970.

Se også tildeling fra Riksantikvaren.