Tømmerholt idrettslag

En idrettsforenings arkiv har stor lokalhistorisk verdi, og vil være en betydningsfull kilde – både når idrettslagets historie skal skrives og som kilde for lokalhistorikeren i en generell lokalhistorisk fremstilling.

Idrettslagene har spilt og spiller en stor rolle i alle lokalsamfunn. Ved siden av skolen, er idrettsmiljøet og idrettsplassen en viktig møtearena. Der blir mennesker kjent gjennom sportslige aktiviteter og sosialt fellesskap, med målsettingen å skape gode oppvekstforhold for lokalsamfunnets yngre garde.

Arkivet etter Tømmerholt idrettslag (Tømmerholt IL) på Nøtterøy er nå ferdig systematisert og tilgjengelig for publikum. Arkivet, som har ytterårene 1947-2008, er ikke komplett, men er likevel på åtte hyllemeter. Arkivet inneholder møtebøker, saks- og korrespondansearkiv, medlemslister, eiendomsforvaltning, regnskap, tegninger, fotografier, trykksaker og referansemateriale. I spesialserier finnes det dokumentasjon knyttet til turneringer og lagets jubileer. Det er også tatt vare på diplomer, bordflagg og et utvalg av medaljer.

Stiftet like etter krigen

Forgjengeren til Tømmerholt idrettslag (Tømmerholt IL) var idrettslaget Fram, stiftet i 1936. Laget drev med fotball, friidrett og skirenn, men da idrettsstreiken kom i 1941, ble all aktivitet stanset. Like etter krigen, i 1946, ble Tømmerholt idrettslag stiftet. Kjell Solvang ble lagets første formann og Nøtterøy kommune var lagets største økonomiske bidragsyter.

Lagets formål var å fremme idrett «i sunne former ved samarbeide og kameratskap». Klubben skaffet seg egen idrettsplass i 1947, og året etter begynte medlemmene med dugnadsarbeid for å få reist et klubbhus og et idrettsanlegg. Klubbhuset stod ferdig i 1956 og idrettsanlegget i 1958.

Viktig aktør i lokalsamfunnet

I årene som fulgte ble idrettsanlegget utvidet flere ganger og klubbhuset pusset opp. Idrettslaget har i hovedsak drevet med håndball, fotball, ski, dametrim, herretrim, gang- og turmarsjer samt orientering. Tømmerholt IL har alltid vært en viktig aktør i lokalsamfunnet, og er fremdeles aktiv med grupper fordelt på håndball, ski og fotball.

I tillegg drives en aktivitetsklubb for de minste barna. Aktivitetsklubben (for barn mellom ca. 3-5 år) er, og har i mange år vært, en sosial arena og møteplass i nærmiljøet der barn og foreldre samles omkring enkle fysiske aktiviteter innendørs og utendørs.