Tønsberg Arbeiderforening

Vestfoldarkivet har nylig mottatt arkivet til en av Tønsberg eldste foreninger; Tønsberg Arbeiderforening.

tonsberg-arbeiderforeining-
Foreningen har tatt godt vare på sitt arkiv og de fleste av foreningens protokoller er bevart.

Arkivet er blitt godt tatt vare på av foreningen og dokumenterer foreningens omfattende virke gjennom 150 år. Avleveringen består av fire hyllemeter med møtebøker, korrespondanse, medlemsfortegnelser, tegninger, samt fotografier.

Det var på Svend Foyns initiativ at Tønsberg Arbeiderforening ble stiftet i 1866. Foreningens formål var å gi «hjelp og støtte i sykdom og trange kår samt opplysning og fremme av kultur». Medlemstallet nådde et høydepunkt i 1880-årene med 550 medlemmer. Medlemmene fikk fri legehjelp og medisiner og det ble holdt opplysende foredrag.

Foreningen kom til å spille en viktig rolle for byens kulturliv, blant annet som igangsetter av folkeakademiet, ved drive teaterlokale og kulturhus gjennom mer enn 70 år og som pådriver for etableringen av Tønsberg folkebibliotek. Gjennom sitt legat, eier og driver foreningen tre av Tønsberg eldste bygninger.

Foreningen er fremdeles aktiv og arrangerer jevnlige møter og foredragskvelder.

Tønsberg arbeiderforenings nettside

tonsberg-arbeiderfor1
Her ser vi utdrag fra foreningens eldste møtebok.

Tekst og foto: Lone Kirchhoff, Vestfoldarkivet.