Tønsberg Natur og Ungdom

Natur og Ungdom (NU) ble på nasjonalt plan grunnlagt i 1967 og er den eneste miljøvernorganisasjonen for ungdom under 25 år i Norge.

Bildet viser en knallgrønn perm med teksten «Lokallagsperm Tønsberg NU» og en figur med en fiskestang.
NU er ungdomsorganisasjonen til Norges Naturvernforbund og er partipolitisk uavhengig.

NU har omtrent 6.500 medlemmer fordelt på mer enn 70 lokallag over hele landet, deriblant i Tønsberg, Horten, Sandefjord og Larvik. NU er ungdomsorganisasjonen til Norges Naturvernforbund og er partipolitisk uavhengig.

NUs hovedfokus er kampen mot de menneskeskapte klimaendringene. Organisasjonen jobber også med temaer som naturvern, energi, samferdsel, jordbruk, fisk og miljøgifter. Viktige saker er tilrettelegging for mest mulig kollektivtransport, samt satsing på fornybar energi fremfor olje.

Arkivet etter Tønsberg Natur og Ungdom, som er avlevert til fylkesarkivet, forteller om engasjement for så vel lokale som nasjonale saker. Kampen mot gasskraftverkene er et typisk eksempel på dette. Av lokale saker er anlegging av golfbaner et gjennomgående tema. Videre har organisasjonen vært opptatt av kampen for et bærekraftig jordbruk, søppel og overforbruk, parkeringspolitikk, nedleggelse av postkontorer, kollektivtransport, sykkelbyen Tønsberg mv.

Arkivet, som omfatter møtereferater og kampanjemateriell, forteller om en engasjert gruppe unge mennesker, som sprer det gode budskap gjennom skolekampanjer, stands i byen, leserinnlegg, seminarer m.m. Dokumentasjonen viser også at lokallaget jevnlig arbeider med å styrke egenkompetansen gjennom såkalte treningsleire. Dette er organisasjonsbyggende tiltak som skal skolere lokale deltakere i blant annet strategi, pressejobbing, økonomi og møtekultur. Tidsmessig skriver arkivmaterialet seg hovedsakelig fra 1990-tallet.