Kvinne sitter ved skrivebord med en pc og kikker mot kamera

Treårig forskningsprosjekt om menstruasjon og kvinnehelse

Camilla Røstvik kom helt fra Skottland for å arbeide med arkivene etter Saba.

Camilla Røstvik besøkte i uke 43 Vestfoldarkivet for å studere de avleverte arkivene etter Saba. For tiden er hun på siste året av et treårig forskningsprosjekt, støttet av The Leverhulme Trust. Forskningsprosjektet: «Kulturhistorien om menstruasjon fra 1950 til i dag.»

Røstvik er utdannet kunsthistoriker og postdoktor ved University of St. Andrews i Skottland, er spesielt interessert i hvordan kunsten fremstiller menstruasjon og hvordan dette igjen tydeliggjør holdninger knyttet til kvinners helse og historie.

I sitt forskningsprosjekt retter hun fokus på kvinnene knyttet til bedriften, vel så mye som grunnleggerne Arne Gravdahl og Gunnar Nissen Brager. Saba var nemlig en viktig arbeidsplass for kvinner i Tønsberg-regionen.

Luksus og forargelse

Saba ble etablert på Søndre Slagen i 1945 og hadde en rivende utvikling i de kommende år. Plutselig skulle det selges produkter som «ingen» trengte – produkter som dessuten ble sett på som luksusartikler. Bind og tamponger endret hvordan samtiden tenkte på menstruasjon, men det er ikke mye dokumentasjon på hva disse produktene faktisk gjorde med folk.

At temaet var skambelagt kom tydelig fram på måten «Saba-bussen» ble mottatt: en hvit og rosa buss som skulle spre informasjon på Østlandet, førte mange steder forargelse med seg.

Arkivet etter Saba var godt ordnet og tatt vare på allerede før det kom til Vestfoldarkivet.

Se arkivkatalogen til arkivet A-1050 – Pa 46 – Sca Mølnlycke AS på Arkivportalen.

Vestfoldarkivet ønsker Camilla Røstvik lykke til med forskningsprosjektet og er glad for å kunne bistå med materiale!