Utviklingsmidler fra Arkivverket 2020

Vestfoldmuseene ved Vestfoldarkivet har fått støtte til tre prosjekter fra årets utviklingsmidler.

Tre utviklingsprosjekter

De tre prosjektene Vestfoldarkivet har fått støtte til er:

Bærekraftig bevaring av næringslivsarkiver i Vestfold og Telemark og en felles bevaringsstrategi for fylket

  • Tildelingssum: 449.000 kr.
  • Prosjektleder Ann Tove Manshaus

Finans, industri og hvalfangst: Bevaring og digitalisering av bankarkiv

  • Tildelingssum: 380.000 kr.
  • Prosjektleder: Marit Slyngstad.

Videreføring av Norsk bergindustriarkiv

  • Tildelingssum: 325.000 kr.
  • Prosjektleder Ingrid Nøstberg.

Liste over årets tildelinger  finner du på Arkivverkets side. Se lenke nederst i denne saken.

 

Arkivutviklingsmidler 2020

Arkivverkets utviklingsmidler skal bidra til å sikre og tilgjengeliggjøre samfunnets arkiver. Midlene kommer fra Norsk Tippings spilleoverskudd og målgruppen for støtteordningen er institusjoner som bevarer, tilgjengeliggjør og formidler arkiv. Arkivinstitusjoner, museer, bibliotek og andre med formål å bevare og tilgjengeliggjøre arkiv har vært invitert til å søke. I år kunne man søke tilskudd til utviklingstiltak innenfor tre innsatsområder:

  • Digitalarkivet i et økosystem
  • Digitalt skapte privatarkiv
  • Bevaring og digitalisering av privatarkiv

Arkivverket mottok 76 søknader fra museer, kommuner, byarkiv, fylkesarkiv, interkommunale arkiv, med mer, på til sammen 30,8 millioner kroner. Potten som skal fordeles er på 12 millioner.

Utviklingsmidler 2020: Støtte til innovasjon og nytenking (Arkivverket)

Svart hvitt fotografi av en gruppe menn foran oppslagstavle ute
Foto fra oppslagstavla: Hentet fra Framnæsnytt 1978. Teksten den gangen var «Det ser ut til å være gode nyheter på oppslagstavlen. Fra venstre: Wilhelm Klaveness, John Kofoed, Chr. Fagervold. Egil Rabe Hansen, Oscar Fisher og Karl A. Forslund.» Men det var nok tvilsomt for i realiteten satte krisen i næringen sine varige spor, og oppsigelser og permitteringer ventet rett rundt hjørnet.
En rad med protokoller
Protokoller i arkivet etter Nøtterøy sparebank. Foto: Marit Slyngstad.
Norsk bergindustri arkiv logo i sorthvit