Våre arkiver

Vestfoldarkivet er depot for Vestfold fylkeskommune og oppbevarer eldre og avslutta fylkeskommunale arkiv, og har også en stor samling privatarkiver. Dette er arkiver etter bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Samlingen inkluderer en omfattende samling arkiver etter hvalfangsten – som for øvrig er del av Norges dokumentarv. Vestfoldarkivet har også ansvar for arkiv fra arbeiderbevegelsen i Vestfold.