Vårt nye fylke er tema i årets utgave av Arkivert

Torsdag 16. januar 2020 lanserte vi nytt Arkivert, det fjerde i rekken. Bladet er skrevet i samarbeid med blant andre gode kolleger fra Telemarksarkivet.

Vestfold + Telemark = Sant

Målet er at leseren skal bli kjent med det nye fylket – sett gjennom historiske briller. Vestfoldarkivet har derfor invitert Telemarksarkivet, som er et arkivsamarbeid mellom Telemark Museum, Vest-Telemark Museum og Norsk Industriarbeidermuseum, til å bidra med innhold. I tillegg er det bidrag fra blant annet Larvik Museum og Arkivverket.

Bladet inneholder blant annet saker om nasjonal dokumentarv fra fylket, gamle og nye fylkesvåpen, om revolusjonære tilstander i forbindelse med kampen om åttetimersdagen, om folkemusikk fra det som inntil nylig var henholdsvis Telemark og Vestfold, om brynesteinen og bergindustriens betydning, og formidling av demokrati og menneskerettigheter.

Linn Liverød står for utformingen av denne utgavens 64 sider.

Lansering i Sandefjord

Lanseringen fant sted i Hinderveien 10 i Sandefjord torsdag 16. januar. Fylkesordfører Terje Riis Johansen delte sine tanker om hvor viktig arkivinstitusjoner er for samfunnet i en tid preget av ekkokammer og falske nyheter. Tusen takk for viktige ord. Vi takker også professor Ellen Schrumpf (USN), for et historisk blikk på Vestfoldinger og Telemarkinger, og Karolina Westling og Elfi Sverdrup som delte lyden av Vestfold og Telemark med oss. 

Gratis lesestoff

Hvis du er interessert i Arkivert er det bare å kontakte Vestfoldarkivet. Bladet er gratis og vil blant annet være å få tak i ved å kontakte Vestfoldarkivet og museene i Vestfoldmuseene, samt ved å kontakte Telemark Museum, Vest-Telemark Museum og Norsk Industriarbeidermuseum.

God lesning!

Forsiden til bladet Arkivert. Sorthvitt bildet viser to kjolekledte kvinner som hilser på hverandre, tatt i et fotostudio på slutten av 1800-tallet. Tekst: Vestfold + Telemark = Sant