Bildet viser to brosjyrer med Vestfold kunstsenter sin logo på som ligger på et bord

Vestfold kunstsenter – kunstutstillinger dokumentert og arkivert

Vestfold kunstsenter avleverte nylig sitt arkiv til Vestfoldarkivet.

Vestfold kunstsenter

Vestfold kunstsenter ble etablert i 1982, og eies og drives av de profesjonelle kunstnernes fagorganisasjoner, henholdsvis Vestfold Bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge. Vestfold kunstsenter har sine lokaler i Øvre Langgate i Tønsberg.

Arkivet

I underkant av seks hyllemeter med dokumentasjon av utstillinger og andre aktiviteter produsert i en årrekke. Foruten møtereferater og årsberetninger, finnes de årlige utstillingene godt dokumentert; korrespondanse, avtaler, programmer, annonsering og avisoppslag m.m. I tillegg finnes en serie med arkivmateriale knyttet til kunst i offentlig rom. Ytterligere dokumentasjon vil bli avlevert senere, blant annet mer korrespondanse og plakater. Arkivkatalogen er publisert på Arkivportalen.

A-2724 – Pa 1466 – Vestfold kunstsenter (katalogen i Arkivportalen)

Arkivet er fritt tilgjengelig på Vestfoldarkivets lesesal.

Bildet viser flere fargerike invitasjoner og lignende med Vestfold kunstsenter sin logo på som ligger på et bord
Et utvalg invitasjoner og brosjyrer fra Vestfold kunstsenter. Foto: Marit Slyngstad