Svart/hvitt bilde av fasaden til Sandefjords sparebank

Vestfoldarkivet har fått støtte fra Sparebank 1 Stiftelsen BV

Midlene skal brukes til å systematisere arkivene etter flere lokale sparebanker.

Vestfoldarkivet er svært glad for å ha fått 200 000,- i støtte fra Sparebank 1 Stiftelsen BV for å få systematisert og katalogisert arkivene etter Sandefjord sparebank, Sandar sparebank, Tjølling sparebank, Fredriksvern sparebank og Borre sparebank.

SpareBank 1 BV i Sandefjord tok våren 2019 kontakt med Vestfoldarkivet med ønske om å få overført sine bankarkiver i forbindelse med rydding i lokalene i Horten og Sandefjord. Etter mange år i kjellere, befinner arkivene seg dessverre i en kaotisk tilstand. For å kunne gjenopprette arkivenes kildeverdi, er det derfor påkrevd å få systematisert og katalogisert materialet. Tilsammen utgjør arkivmengden i underkant av 74 hyllemeter.

Hvorfor er bankarkiver viktige?

Sparebankene har alltid hatt nærhet til mennesker, kultur- og næringsliv i et lokalsamfunn. Formålet med prosjektet er å dokumentere dette gjensidige samspillet gjennom bevaring av de unike kildene.

Vestfoldarkivet arbeider i et langsiktig perspektiv, der kilder til kunnskap om samfunnet legges til rette for fremtidig interesserte brukere; skoleelever, studenter, lokalhistorikere, slektsforskere og forskere fra andre fagdisipliner, forfattere m.fl. Vestfold har et engasjert historielagsmiljø, og mange der søker kilder til lokalhistorie. Videre vil arkivene kunne brukes i forbindelse med utstillinger i museene.

Foruten at det er gode grunner til å bevare bankarkivene ut ifra et kulturarvperspektiv, vil bankene selv ha glede av at egen historie blir bevart for ettertiden.

Les mer om tildelingen til Sparebank1 StiftelsenBV i Sandefjords Blad 21. januar 2020.

Foto: Arkivet etter Sandefjord sparebank. Fotograf ukjent

Svart/hvitt bilde av fasaden til Sandefjords sparebank
Foto: Arkivet etter Sandefjord sparebank. Fotograf ukjent