Vestfoldaviser melder om krigsutbrudd – 9. april 1940

Natt til 9. april 1940 iverksatte Tyskland Operasjon Weserübung med et angrep på Norge og Danmark. Den eneste av arbeiderbevegelsens aviser i Vestfold som kom ut i normal form den dagen var larviksavisen Nybrott. Avisen kunne melde at «Stormaktskrigen flyttet til de norske kystområde».

Bildet viser en avisforside fra Nybrott 9. april 1940. Den største tittelen lyder «Stormaktskrigen flyttet til det norske kystområde.»
KRIGSUTBRUDD: Avisforside fra 9. april 1940.

De andre arbeideravisene i Vestfold fikk ikke gitt ut sitt nummer 9. april.

Unntaket var Vestfold Fremtid, hvor redaktør Sverre Hjertholm fikk utgitt en stensil på A4-format til sine abonnenter. Her gjorde han rede for situasjonen og forklarte at grunnen til at avisen ikke var utkommet var at nesten alt trykkeripersonalet var rammet av den alminnelige mobiliseringsorderen i distriktet.

Innimellom nyheter om krigshandlingene i distriktet og reaksjonene i Sandefjord, fikk han også plass til å melde om lærer Handeland som ble påkjørt i dag utenfor sitt hjem på Kjellberg. Noe som vel beviser at en ulykke sjelden kommer alene (i hvert fall mente nok lærer Handeland dette). Hjertholm ble senere arrestert av tyskerne som den første av mange avisredaktører i Norge.

Bildet viser et skrivemaskinsskrevet ark fra Vestfold Fremtid fra 9. april 1940.
KRIGSUTBRUDD: Avisforside fra 9. april 1940.

Vestfoldarkivet har dubletter fra Arbeiderpressen i Vestfold;

  • Nybrott
  • Vestfold Fremtid
  • Vestfold Arbeiderblad
  • Horten Arbeiderblad mfl.

Her kan du lese mer om denne samlingen.

Se også: Avisforsider fra april 1940 – krigsutbruddet.