VFKs sentraladministrasjon

I disse dager tar Vestfoldarkivet i mot hovedavlevering fra Vestfold fylkeskommunes sentraladministrasjon – i alt 450 hyllemeter.

Det skal settes i gang et større ordningsprosjekt av dette arkivmaterialet, slik at det blir katalogisert og tilgjengeliggjort.

avlevering-vfk-sentraladministrasjon