Vi får ny viten om web

Nyttig kurs for webansvarlige i Vestfoldmuseene. Kurset holdes av Morten Strand Hauge fra Hei! reklamebyrå.

image