Vinter på Gimle gård

Dette vakre vinterbildet er hentet fra Aasta Wilhelmsens fotoalbum, som ble avlevert til Vestfoldarkivet av datteren Vibeke Eeg-Henriksen i 2009.

Bildet i svart/hvitt viser Aasta og lillesøsteren Eva på en kjelke i snøen.
Foto fra Aasta Wilhelmsens familiealbum. Fotograf ukjent.

Som eldste datter av skipsreder Morten Wilhelm Wilhelmsen, ble Aasta Wilhelmsen født i Tønsberg i 1905.
I årene 1906–1918 bodde de på Gimle gård på Nøtterøy, og bildet av Aasta og lillesøsteren Eva (f. 1907) på kjelke er tatt der, antagelig en gang tidlig på 1910-tallet. Noen kjenner kanskje igjen detaljer fra bygget som i dag rommer selskapslokaler?

I familiealbumet er det hjemlige fotografier, både fra årene på Nøtterøy og siden i Oslo, og foto fra ulike utflukter.