Bildet viser en gruppe mennesker som stå foran en murvegg.

Åslaug Sem-Jacobsen besøkte Vestfoldmuseene

Torsdag 5. september besøkte stortingspolitiker Åslaug Sem-Jacobsen (S) Slottsfjellsmuseet og Aluminiummuseet.

Torsdag tok Lene Walle, direktør i Vestfoldmuseene IKS, Hanne S. Østerud, avdelingsdirektør i Nord-Jarlsbergmuseene, og Lena Fahre, avdelingsdirektør ved Slottsfjellsmuseet, imot stortingspolitiker Åslaug Sem-Jacobsen fra kulturkomiteen.

Hun fikk oppleve Slottsfjellsmuseet i Tønsberg og Aluminiummuseet i Holmestrand.
Sistnevnte er for tiden under ombygging, og åpner igjen i november. Konservator Kristin Skjelbred viste dem rundt på Aluminummuseet.

– Vi er veldig glade for å ha fått besøk av Åslaug Sem-Jacobsen, Vestfold og Telemarks representant i Kulturkomiteen på Stortinget. Det var fint å få vise henne alt det spennende vi driver med på Vestfoldsmuseene. Vi håper hun tar med seg alle inntrykkene inn i det arbeidet Senterpartiet gjør opp mot den nye museumsmeldingen, og at hun vil være en pådriver for at vår søknad om økte driftsmidler følges opp, sier direktør Lene Walle.

Bilder viser fire kvinner foran et grøntanlegg.
SLOTTSFJELLSMUSEET: (Fra venstre) Jill Eirin Undem (S), Lena Fahre, Åslaug Sem-Jacobsen (S) og Lene Walle utenfor Slottsfjellsmuseet.
Bildet viser to kvinner i et ustillingsrom.
ALUMINIUMMUSEET: Konservator Kristin Skjelbred viser Åslaug Sem-Jacobsen rundt i det som skal bli den nye utstillingen i Aluminiummuseet.