En masteroppgave om Vestfoldmuseene

Vestfoldmuseene er en av casene i avhandlingen som resulterte i «The European Museum Academy Master Study of the Year Award 2020» .

Vestfoldmuseene er en av casene i avhandlingen som resulterte i «The European Museum Academy Master Study of the Year Award 2020» 

I avhandlingen ser Sofia Elamson på EUs kulturpolitikk og hvordan europeiske museer kan bidra til å realisere EUs visjon om livslang læring.

Oppgaven ble skrevet mens hun var student på studieprogrammet «Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap», som nå heter «Master i samfunnsanalyse».

Her kan du lese mer om Sofia Elamson og masterprisen.

Foto: Privat.