Markering av frigjøringsdagen 8. mai 2020

Hvert år markerer Vestfoldmuseene frigjøringsdagen 8. mai med foredrag, samtaler og blomsternedleggelser ved viktige minnesteder. I år er det 75 år siden frigjøringen, og selv om vi dessverre ikke får markert den på vanlig vis, markerer vi den selvsagt. Denne gang digitalt.

Frigjøringsdagen i Norge  er dagen da tyske militære styrker kapitulerte. Fem år som okkupert nasjon var over.

Vestfoldmuseenes formidlingsopplegg «Det angår også deg» har som målsetting å gjøre skoleelever og andre historieinteresserte kjent med sin lokale Holocausthistorie, samtidig som de oppøves i historiebevissthet og ansvarsbevissthet. Formidlere fra Larvik museum, Hvalfangstmuseet, Vestfoldarkivet, Slottsfjellsmuseet, Nord-Jarlsbergmuseene og Midgard vikingsenter møter publikum med ulike tilnærminger basert på historie som nærmiljøet har båret i seg.

Akkurat nå foregår formidlingen digitalt, og det gjør også denne markeringen. Ut fra våre nære områder og personlige skjebner har vi, i anledning frigjøringsdagen, satt sammen et digitalt program, som samlet vil gi et bilde av Holocaust i vår region.

I lenkene under kan du møte noen av ofrene for nazismen. Mange av dem fikk ikke oppleve frigjøringen 8. mai 1945 og vi minnes dem i dag.

Brevet fra Auschwitz (Larvik Museum) 

Foto: Ulla Nachtstern. Familien Sachnowitz` snublesteiner i Larvik.