Minner rundt 17. mai – en landsdekkende innsamling

I samarbeid med Samtidsnett og Norsk Folkemuseum, har Vestfoldmuseene startet en landsdekkende innsamling av 17. mai-fortellinger.

I år vil ikke 17. mai kunne feires på vanlig vis. Derfor inviterer vi folk til å fortelle om sin 17. mai – hvordan dagen vanligvis har vært og hvordan dagen arter seg i dette uvanlige året. Sammen ønsker vi å skape et tidsbilde av stor verdi i dag og for framtiden.

17. mai 2020 – en helt uvanlig dag

I år vil ikke 17. mai kunne markeres slik vi er vant til. Det blir en rar opplevelse. Sammen med andre norske museer inviterer Vestfoldmuseene derfor til en stor, felles innsamlingsaksjon. Vi ber om din hjelp til å dokumentere:

  • Hva pleier du å gjøre på 17. mai?
  • Hva gjorde du 17. mai 2020?
  • Send gjerne inn gamle og nye 17. mai-bilder! 

På denne dagen er det mange som har faste vaner og rutiner, men akkurat hva som står på programmet og hvordan det blir gjennomført varierer fra sted til sted og fra person til person. Hvordan ser din normale 17. mai ut? Hva må til for at du skal komme i stemning? Et det noe du ikke kan unnvære? Er det noe du gjerne kunne sluppet? Hva er 17. mai for deg? Hvordan ble det i år?

Bidragene tas vare på i museenes samlinger,  der de vil  gi innblikk i den store floraen av norske 17. mai-tradisjoner. Samtidig blir de tidsbilder fra den underlige våren 2020.

Bidra med din fortelling, gjerne både med tekst og bilde. Selve bidraget blir et tidsdokument, som vil bli bevart i Folkemuseets samlinger. Folkemuseet ser over alle svar og avpubliserer hvis de vurderer at innsenderen har gitt for mye personlig eller sensitiv informasjon. Innsender får beskjed om hva og hvorfor.

Barn kan også delta. Men personer under 15 år skal ikke publisere med eget navn. Velg heller et pseudonym. Hvis lærere ber elever om å delta, må de gi tydelig beskjed om at det er frivillig å sende inn. Forskere kan ikke benytte svar fra personer under 15 år til forskning, med mindre det går tydelig frem at barnets foresatte har gitt samtykke.

Gå inn på minner.no og bli med!

Bilde over er lånt fra arkivet til Nord-Jarlsbergmuseene. Fotograf: Odd Vidar Omdal.

Sort-hvitt-bilde av tre små barn i matrosdress og flagg
Slottsfjellsmuseets fotosamling. Fotograf: Th. Larsen