Minner rundt koronapandemien – en landsdekkende innsamling

Noen ganger skjønner vi helt tydelig at «akkurat NÅ foregår det noe som griper dypt inn i våre liv og som kommer å prege fremtiden vår». Koronapandemien er en slik hendelse.

Vil du være med på en viktig minneinnsamling for koronapandemien?

Når vi ser på historien vår, ser vi at enkelte hendelser står frem som epokegjørende. Ofte kan det være vanskelig å definere noe som avgjørende akkurat når det skjer, men noen ganger skjønner vi helt tydelig at «akkurat NÅ foregår det noe som griper dypt inn i våre liv og som kommer å prege fremtiden vår». Koronapandemien er en slik hendelse. Museer og arkiv bevarer kilder til historien. Vi sier at vi «forvalter vårt kollektive minne.» Det betyr at vi sørger for at dokumentasjon og kilder samles inn, oppbevares og tilgjengeliggjøres slik at de kommer forskere og historieinteresserte til gode. I Norge foregår det flere innsamlinger av folks erfaringer og Vestfoldmuseene ønsker å bidra. Vi vil være med på å samle inn dokumentasjon som viser hvordan koronapandemien påvirker mennesker, organisasjoner og bedrifter i vår region. Vi har alle hver våre opplevelser, følelser og erfaringer uansett om vi hjelper til, hamstrer, isolerer oss eller blir syke, blir permittert, går konkurs eller finner nye måter å organisere oss på. Men alle våre historier vil en gang ble en felles historie som handler om hvordan vi møtte og ble påvirket av korona.

I samarbeid med mange museer og arkiv i Norge, inviterer vi nå til minneinnsamling til et nettsted som heter minner.no. Det er Norsk Folkemuseum som drifter dette nettstedet. De har laget et digitalt Norgeskart og ditt svar vil bli synlig her. Svarene kan leses av oss alle, og de kan hjelpe forskere til å forstå hva og hvordan vi kan lære av dette.

Spørsmålene du kan svare på er som følger:

  • Hvordan er din hverdag blitt påvirket?
  • Hvordan har du endret din egen adferd og oppførsel?
  • Hva tenker du om tilstanden i samfunnet akkurat nå?
  • Og hvordan ser du for deg fremtiden?

Bidra med din fortelling, gjerne både med tekst og bilde. Selve bidraget blir et tidsdokument, som vil bli bevart i Folkemuseets samlinger. Folkemuseet ser over alle svar og avpubliserer hvis de vurderer at innsenderen har gitt for mye personlig eller sensitiv informasjon. Innsender får beskjed om hva og hvorfor.

Barn kan også delta. Men personer under 15 år skal ikke publisere med eget navn. Velg heller et pseudonym. Hvis lærere ber elever om å delta, må de gi tydelig beskjed om at det er frivillig å sende inn. Forskere kan ikke benytte svar fra personer under 15 år til forskning, med mindre det går tydelig frem at barnets foresatte har gitt samtykke.

Gå inn på minner.no og bli med!

Illustrasjon: Synne H. Hagen, Vestfoldmuseene.