Bildet viser de mistenkte fra påskemysteriet i Herregården

Og den skyldige er…

Fire dager med påskemysterium i Herregården er over, og publikum har levert inn sine meninger om hvem de tror har hjulpet grevens utro fogd med å rømme fra arresten i Herregården. Vi har pløyet gjennom svararkene og funnet en vinner.

Vinner av påskemysteriet

Og vinneren er Mathias Nilssen! Mathias har gjettet riktig – og svart at forbryteren er Baltzer smed. Motivet er forklart med at fogd og smed kjenner hverandre, og er gode venner. Dessuten var takken fra fra fogden penger, som kom godt med for en smed uten skrupler. Premien er et årskort som gir fri adgang til Larvik Museums visningssteder ut året, og to kinobilletter på Bølgen. Premien sendes i posten over påska.

Virkelighetens Johan Hansen

Johan Hansen fikk stillingen som fogd/amtsforvalter i Larvik i 1693, etter å ha jobbet i tolv år som Gyldenløves tjener. Hansen tok over etter Johannes Mogensen, som ble avsatt for en kassamangel på 1500 riksdaler. Det kom fram at Mogensen hadde lurt til seg penger som skulle tilfalle greven, i tillegg til å kreve inn urettmessige skatter fra bønder og andre blant grevskapets befolkning, for så å putte pengene i egen lomme.

Gikk det så bedre med Johan Hansen? Det vet vi at det ikke gjorde. Johan Hansen fortsatte med mye av det samme. Men der forgjengeren slapp unna med en gjeldsobligasjon til Gyldenløve og ble byfogd i Strømsø, var Hansen ikke så heldig. Eller kanskje bare mindre dyktig til å kamuflere sine biinntekter? For Hansen var kreativ nok. Bøndene som leverte trekull til jernverket skulle i utgangspunktet få avregnet leveransene i skatten. Fogden løste det på en annen måte, nemlig ved å gi bøndene sine private kjøpmannsvarer som betaling. Etter bare få år ble bøndene skyldig store restskatter – noe som kom for dagen da bøndenes egne skattebøker ble sammenliknet med amtsforvalterens regnskap.

Men han var ikke alene…

Da fogden ble avsatt av oberinspektør Bøhme og satt i husarrest i 1702, hadde han dessuten underslått 2100 riksdaler av grevens inntekter. Denne summen alene tilsvarer mer enn ti ganger det jernverksforvalteren tjente i året.

Fogdene i Larvik grevskap var ikke alene om å tuske til seg penger på denne måten. Historiker Øystein Rian skriver at praksisen til grevenes utro tjenere kan forklares med at de fikk dårlig betalt. I tillegg hadde flere av dem, som Johan Hansen, blitt vant til det gode liv i Gyldenløves tjeneste. Og de ønsket vel å kunne føre et behagelig liv på linje med det velstående handelsborgerskapet i Larvik, som de jo omgikk i det daglige. Dermed ble det et misforhold mellom inntekt og forbruk som de måtte veie opp på andre måter.

Johan Hansen ble satt i husarrest i Herregården. Etter å ha sittet i arresten i trekvart år, rømte han. Om han klarte å rømme på egen hånd, eller om han fikk hjelp, vet vi ingenting om. Men vi vet at fogden rømte til Fredrikstad. Deretter forsvinner han ut av historien.

 

Kilde:

Rian, Øystein: Vestfolds historie. Grevskapstiden 1671-1821. Vestfold fylkeskommune, 1980.