Årets TV-aksjon: Plast på agendaen

Vestfoldmuseene er opptatt av at plast ikke skal forsøple, men også av at gjenstander i plast skal behandles på en måte som gjør at de bevares for fremtiden. Denne høsten setter Vestfoldmuseene plast på agendaen gjennom en rekke ulike tilbud.

Vi tilbyr:

  • Foredrag og presentasjon om Sandefjord søppelplukkerlag 18.10 på Hvalfangstmuseet
  • Plast i havet – et arrangement i regi Aluminiummuseet og Holmestrand kommune. Holdes 17.10 i Holmestrand bibliotek
  • Quiz med fokus på plast!
  • “Gratis” inngang på alle våre museer søndag 18.10!

TV-aksjonen – “gratis” inngang

Søndag 18. oktober har vi “gratis” adgang til alle våre museer. Vi oppfordrer besøkende til å gi et beløp tilsvarende billettprisen, eller mer, til TV-aksjonen i stedet.

Presentasjon av Sandefjord søppelplukkerlag på Hvalfangstmuseet

Søndag 18. oktober holder Hvalfangstmuseet åpent kl. 11-16. Sandefjord søppelplukkerlag vil presentere arbeidet sitt. Vi holder en samtale med representanter fra laget kl. 12 og kl. 14 denne dagen. I tillegg blir det spennende aktiviteter for barn.

Plast i havet – temadag i regi Aluminiummuseet og Holmestrand kommune

TV-aksjonen NRK 2020 går av stabelen 18. oktober. I år er innsamlingsaksjonen viet WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Vestfoldmuseenes Aluminiummuseum og Holmestrand kommunes kulturkontor, inviterer i den sammenheng til temadag lørdag 17. oktober på Holmestrand bibliotek.

Det vil bli holdt tre ulike foredrag knyttet til plastproblematikk. Vi holder også et arbeidsverksted/tenketank for barn.

RAPMUS – et samarbeidsprosjekt for bevaring av museumsgjenstander

Vestfoldmuseene er også med i et nasjonalt og internasjonalt prosjekt kalt RAPMUS der målet er å utvikle metoder og strategier for bevaring av museumsgjenstander, kunst og design hvor plastmaterialer er benyttet.

Museumssamlingene får stadig flere gjenstander og kunstverk med og i plast, uten at det finnes enkle retningslinjer for grunnleggende karakterisering og registrering av denne typen gjenstander. Målet er at ikke slike gjenstander bokstavelig talt smuldrer hen og går tapt i magasinene.

RAPMUS står for redusert aldring og aktiv konservering av plastgjenstander i museer og samlinger. Prosjektpartnere er Vestfoldmuseene (ved Samlingsforvaltningen), Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Norsk oljemuseum, Norsk industriarbeidermuseum, Norsk teknisk museum, KORO Kunst i offentlig rom, Museene i Sør-Trøndelag, Oslo kommunes kunstsamling, Museene i Rogaland (ved samlingsteam Rogaland), Norner Research og Centre National d’Evualation de Photoprotection.

For mer informasjon om Vestfoldmuseenes plastprosjekt, kontakt møbelkonservator Annika Sander.

Såpebokser, Larvik Museums samling, HL.03999, Vestfoldmuseene IKS.