Om Vestfoldmuseene

Vestfoldmuseene IKS består av en arkivinstitusjon, et kunstmuseum, et vikingsenter, Thor Heyerdahl-instituttet, syv kulturhistoriske museer og en samlingsforvaltning for gjenstander og fotografier. Våre spesialmuseer og temautstillinger sender deg på en fengende reise gjennom vikingtid, grevskapshistorie, middelalder, hvalfangsthistorie, kunstneren Edvard Munchs liv, ekspedisjoner, moderne industrihistorie, samt sterke kunstopplevelser.

Vestfoldmuseenes visjon

- ALLTID AKTUELLE - 

Vestfoldmuseenes formål

Vestfoldmuseenes formål er å drifte og videreutvikle kunst- og kulturarvvirksomheter i regionen ved å:

  • Forvalte arkiv, kunst- og kulturhistoriske samlinger, samt immateriell kulturarv. Selskapet driver aktiv samlingsutvikling.
  • Dokumentere, forske i, og formidle kunst- og kulturarv lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
  • Være en tydelig samfunnsaktør.
  • Utføre eksterne oppdrag innenfor arkiv og kulturhistorie.

Arkivenes samfunnsoppdrag er å samle inn, forvalte, tilgjengeliggjøre og formidle samfunnets arkiver. Innsamlingen har helthetlig samfunnsdokumentasjon som mål.

Museenes samfunnsoppdrag er å forvalte, utvikle og formidle kunnskap om menneskers samhandling med sine omgivelser. Museene skal gi kunnskapsbaserte opplevelser og være tilgjengelige for alle. Vi skal være relevante og aktuelle og fremme kritisk refleksjon og skapende innsikt.

Se Vestfoldmuseenes strategi for 2020-2024 her.

Vestfoldmuseenes verdier - DRIV

Vestfoldmuseene kjennetegnes ved at vi er:

Dynamiske: Vi er initiativrike og handlekraftige. Vi tar plass og sikrer at kunst og kulturarv aktualiseres og har gode kår.

Relevante: Vi belyser aktuelle temaer og stiller kritiske spørsmål. Vi fremmer demokrati og påvirker samfunnsutviklingen.

Inkluderende: Vi er tilgjengelige, synlige og i dialog. Hos oss skal alle føle seg velkommen og ivaretatt.

Verdifulle: Vi forvalter, forsker og formidler i et langsiktig perspektiv. Vi skaper opplevelser som beriker samfunnet.

Postadresse
Vestfoldmuseene IKS
Postboks 1247
3205 Sandefjord

Organisasjonsnummer
993 871 184

Besøksadresse
Hinderveien 10
3223 Sandefjord

Telefon og epost 
+47 970 85 504
post@vestfoldmuseene.no

Fakturering

Faktura sendes i EHF-format og merkes med bestillers navn eller navn på avdelingen faktura gjelder.

Dersom det ikke kan sendes faktura i EHF-format, sendes faktura til faktura@vestfoldmuseene.no