Hopp til hovedinnhold

Organisasjon og ledelse

Ledergruppen

  • Lene Walle, direktør Vestfoldmuseene
  • Hanne Synnøve Østerud, direktør strategi og prosjektstyring
  • Hanne Bügel, avdelingsdirektør Fellestjenester
  • Arild Braa Norli, avdelingsdirektør Kulturhistorie
  • Ida Bringedal, avdelingsdirektør Kunst
  • Karianne Schmidt Vindenes, avdelingsdirektør Arkiv og forvaltning
  • Anne Doksrød, avdelingsdirektør Publikum

Flere av lederne jobber på tvers for alle besøksarenaer.

Organisasjonskart

Per juni 2024

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1