Hopp til hovedinnhold

Norsk Borgsenter

Norsk Borgsenters hovedmål er å være det nasjonale kompetansesenteret innen borgforskning- og formidling i Norge. Borgsenteret er etablert i Vestfoldmuseene som en egen satsning ved Slottsfjellsmuseet.

Nasjonalt kompetansesenter

Borgsenterets hovedmål er å være det nasjonale kompetansesenteret innen borgforskning- og formidling i Norge, med ansvar for drift og tilrettelegging av forskning og forskningsbasert formidling.​

Ny kunnskap om norske borganlegg skal utvikles i egen regi og i samarbeid med andre nasjonale og internasjonale institusjoner. Forskningen skal formidles til et bredt publikum.

Det er middelalderens kongelige borganlegg i stein som i første omgang skal være gjenstand for forskning og formidling gjennom Norsk Borgsenter.

Norsk Borgsenter er lokalisert på Slottsfjellsmuseet og driftes av Vestfoldmuseene og Cecilia Gustavsen har rollen som koordinator for borgsenteret.​

Universitetet i Sørøst-Norge bistår med forskningsrelaterte oppgaver.

En nasjonal tverrfaglig forskningsgruppe er tilknyttet borgsenteret. I tillegg til Vestfoldmuseene, er følgende institusjoner er representert:

Økende interesse

Internasjonalt er det en økende interesse for forskning på middelalderborger. Borger er tradisjonelt forbundet med krig og militære funksjoner, men nyere studier har utvidet perspektivene til å inkludere også deres sammenheng med økonomi, makt, samfunn, symbolikk og formingen av landskapet.

I Norge har ikke borger vært et hovedfokus, selv om viktig dokumentasjon av borganleggene ble utført på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. I senere år har det kommet enkelte viktige studier av enkelte sider av noen av borgene, men en mer helhetlig og mangefasettert tilnærming til borgene har manglet.

  • Hvordan så borganleggene ut?
  • Borganleggene i internasjonalt lys
  • Borger i krig
  • Borgen som kongelig residens og livet på borgen
  • Borgen, byen og omlandet

Disse spørsmålene er blant dem vi ønsker å se nærmere på i Norsk Borgsenter.

Forskningsplan

Norsk_borgsenters_forskningsplan.pdf

 

Katalog 2021

Katalogen «Norsk Borgsenter 2021» inneholder informasjon om Norsk Borgsenter, norske borganlegg samt forskningsartikler av professor Bjørn Bandlien (USN), Professor Erik Opsahl (NTNU) og førsteamanuensis Alf Tore Hommedal (UiB).

Katalog_Norsk_Borgsenter.pdf

 

(kan også lastes ned via QR-koder på skilt i ruinparken)

Forskning om borgen Tunsberghus som lå på Slottsfjellet i Tønsberg.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1