Bildet viser et av Bjørn Erik Haugens malerier.

Bjørn Erik Haugen – Staring at the world through a hole

Utstilling 7. oktober 2017 - 30. desember 2017.

Bjørn Erik Haugen

Bjørn Erik Haugen er født i Tønsberg i 1978 og virksom både som billedkunstner og komponist. Han er bosatt i Oslo der han avsluttet sin master ved kunsthøgskolen i 2007. Haugen har deltatt på en rekke utstillinger og festivaler for samtidsmusikk, blant annet Henie Onstad Kunstsenter, Galleri van Bau på Vestfossen, Ultimafestivalen og Mata Festival i New York. I 2016 ble han også stipendiat ved musikkhøgskolen i Oslo.

Haugen arbeider i en konseptuell tradisjon innenfor et bredt spekter av medier som video, installasjon, lyd og foto. Hans arbeider relaterer seg ofte til skjermbaserte medier som TV, film, internett, dataspill og den innflytelse disse utøver på vår opplevelse av virkeligheten. Han undersøker medienes historie, sosiale bruksområder og psykologiske påvirkning. Som komponist arbeider han ofte med digital konvertering av lyd til video og visa versa.

Om utstillingen

Haugens arbeider tar opp en rekke aktuelle temaer som overvåking, kunstig intelligens, datastyrt krigføring og underholdningsindustriens stereotypier. I videoverket Stranger in Paradise (2008) belyste han i samarbeid med antropologen Andre Larsen Avelin hvordan amerikanske filmer og TV-serier skaper stereotype, aparte fremstillinger av nordmenn. I Engraved (2014) tematiserte duoen hvordan tapet av arkiver og biblioteker forårsaker kollektiv glemsel og en forfalskning av historien.

Tone Lyngstad Nyaas er kurator for utstillingen som presenterer nye arbeider samt et utvalg verk fra Haugens multimediale produksjon. Hun har også forfattet katalogteksten.

By the Road, 2015
Forest of fallen Trees, 2014
Staring at the World through a Hole I, 2013
Staring at the World through a Hole II, 2013
Staring at the World through a Hole VII, 2013