Ekte opplevelser som beriker

Bildet viser fire unge jenter ved siden av en gammel maskin.

Bli med på Sommergøy 25.–27. juni!

Aluminiummuseet, Berger Museum, Jernverket Eidsfoss
25
jun. 2019
27
jun. 2019
To jenter som ser på et arkeologisk funn
24
jun. 2019
28
jun. 2019
Portrett av Sverre Bjertnæs
Bildet viser en mann som sitter og ei dame som står med hvert sitt instrument.

Duo A Corda

Berger Museum
Bildet viser flere garnnøster i ulike farger.

Fossekleiva for kids

Berger Museum
Bildet viser gule blomster tegnet på grå bakgrunn.

Den analoge skolen

Jernverket Eidsfoss
29
jun. 2019
30
jun. 2019
Bildet viser trebegbyggelse med et tregjerde rundt.

Larvik museum deltar i prosjektet «The wooden treasure».

Bildet i svart/hvitt viser gartnerboligen 1886, til venstre i bildet

Gymnas og kolera

Larvik Museum

I det siste har diskusjonen gått høyt fra kommunestyrets talerstol og i media knyttet til rivingen av det gamle Larvik gymnas. Under jorden hviler imidlertid stemmer som ingen lenger hører og de færreste vet noe om.

Bildet i svart/hvitt viser et loppemarked til inntekt for poliosaken.

Kampen mot poliomyelitt

Vestfoldarkivet

Poliomyelitt var en svært fryktet sykdom i Norge frem til poliovaksinen ble tatt i bruk i 1956.