Alltid aktuelle

Bildet viser fem forsider og utgaver av bladet ARKIVERT

Har du lest vårt kortreiste historieblad? Bladet inneholder historier og glimt hentet fra våre gjenstands- foto- og arkivmagasiner.

Forsiden til bladet ARKIVERT. Hovedbildet er et sort-hvit bilde av Slottsfjellstårnet med et stort hvitt banner med en stor V på.

Nå lanseres en ny utgave av bladet med historier hentet fra arkivene og museenes samlinger. Denne gangen handler det om andre verdenskrig.

Nye innstramminger i forbindelse med koronapandemien gjør at våre museer holdes stengt frem til ny informasjon kommer.