Ekte opplevelser som beriker

Gratis tirsdag!

Slottsfjellsmuseet
Bildet viser lesesalen innvendig

Åpen lesesal

Vestfoldarkivet

Gratis tirsdag!

Slottsfjellsmuseet
Bildet viser et utsnitt fra en faksimile fra ØP 6. januar 1974.

På vei ut fra Verksgården, gjennom den store jernporten, har du kanskje lagt merke til to store svarte jernplater festet på portnerboligene som ligger på hver sin side av veien. Går du nærmere vil du se at dette er gravplater fra 1700-tallet, og spørsmålet er da: hvorfor henger de der? For å finne svaret på det må vi gå tilbake til et avisutklipp fra 1974.

Bildet viser et malt portrett av greve Frederik Ludvig Danneskiold Laurvig.

Frederik Ludvig Danneskiold-Laurvig var sønn av Ferdinand Anton Danneskiold-Laurvig og Ulrike Eleonore Reventlow. Etter endt utdannelse og en lengre utenlandsreise, og da faren døde i 1754, arvet han Larvik grevskap.

Bildet i svart/hvitt viser kjemiundervisning ved Larvik kommunale høyere almenskole ca. 1950

Thor Heyerdahl videregående skole er Vestfolds eldste eksisterende skole på det videregående trinnet.