Hopp til hovedinnhold
  • Bildet viser Haugar kunstmuseum, bygget. I forkant vises selve muren og porten inn. Bygget er lyssatt og det er kveld.
    1/1

Haugar kunstmuseum er et museum med skiftende utstillinger og fokus på norsk og internasjonal kunst. Museet er plassert på en historisk høyde i Tønsberg med både tingsted og gravhauger fra vikingtiden. Museet ble dannet som en stiftelse i 1993 og åpnet dørene for publikum i den ombygde sjømannsskolen på høyden. Stiftelsen eier fremdeles kunstsamlingen, mens forvaltnings- og formidlingsansvaret ligger hos Haugar kunstmuseum. I 2009 ble Haugar kunstmuseum en del av Vestfoldmuseene IKS.

Haugar utgjør, sammen med Munchs hus, avdeling kunst i Vestfoldmuseene IKS.

Haugar kunstmuseum jobber aktivt med å formidle samtidskunst i en variert form til et stort publikum. Vårt mål er å være et inkluderende sted hvor et mangfold av kunstneriske, kulturelle, sosiale og politiske synspunkter er velkomne. Museet samarbeider lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt med utstillings- og formidlingsprogram.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1