•  (Foto/Photo)
    1/1

Haugar Kunstmuseum ligger midt i Tønsberg sentrum - vakkert og historisk plassert mellom det gamle tingstedet "Haugating" og et par enda eldre gravhauger.

Kunstnerisk kvalitet

Kunstmuseet tilbyr til enhver tid kunst av høy kunstnerisk kvalitet, i sine faste og midlertidige utstillinger. Haugar kunstmuseums egen samling er også en kunstpause verdt. Blant annet er "Andy Warhol - After Munch" en viktig del av kunstmuseets faste utstilling.

Kunstsamlingen

Samlingen eies av Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseums samling og det arbeides kontinuerlig med å gjøre hele samlingen tilgjengelig for publikum. Ved etableringen av museet fantes det ikke noen offentlig kunstsamling i fylket som kunne overdras til stiftelsen og danne grunnlaget for det videre innsamlingsarbeidet. Samlingen er derfor i det vesentlige ervervet ved gaver fra Norsk Kulturråd og Venneforeningen Haugar Vestfold kunstmuseum samt donasjoner fra lokale kunstnere og samlere, men også gjennom en rekke egne innkjøp.

Nytt fra 2011 er det omfattende samarbeidet med Sparebankstiftelsen DNB NOR med langstidsdeponier av betydelige internasjonale  og norske kunstnere. Styret i Stiftelsen Haugar Vestfold kunstmuseums samling oppnevnes av Vestfold og Telemark fylkeskommune ved Fylkestinget hvert fjerde år og består av Øivind Storm Bjerke (leder), Tor Skytøen og Lars Ramberg.

Etablering og drift

Museet ble etablert som en stiftelse opprettet av tidligere Vestfold fylkeskommune og vertskommunen Tønsberg 1. januar 1993. Utgangspunktet var fylkesplanens målsetting om å utvikle Vestfold som kulturfylke, og at befolkningen også i denne regionen skulle få anledning til å oppleve billedkunst og kunsthåndverk på et høyt kvalitativt nivå.

Fra museet åpnet i september 1995 og frem til 1. januar 1998 ble museet drevet av stiftelsens styre. Deretter overtok tidligere Vestfold fylkeskommune driftsansvaret, mens stiftelsen fortsatt står som eier av samlingen.

I år 2006 kom museet på statsbudsjettet. Fra om med 1. juli 2009 ble museet en avdeling i Vestfoldmuseene IKS.

Historisk bygning

Haugar kunstmuseum er lokalisert til den tidligere Sjømannskolen midt i Tønsberg sentrum. Den imponerende murbygningen er tegnet av arkitektene Bjercke og Eliassen og ble oppført 1918-21. Fire år senere fikk den A. C. Houens pris for god arkitektur.

I utformingen av fasaden samarbeidet arkitektene med billedhuggeren Wilhelm Rasmussen (1879-1965), som lot utsmykke den med 12 karyatider i Larvikitt fra Brøttsøbruddet på Tjøme, forestillende noen av de eksotiske folkeslag som sjøfarerne ville møte ute i verden.

Beliggenhet

Beliggenheten er både vakker og historisk der museet troner i parkmessige omgivelser mellom det gamle tingstedet Haugating og et par enda eldre gravhauger.

I disse mener man med støtte i Snorre at Harald Hårfagres to sønner Olaf og Sigrød er hauglagt etter at de ble drept av den tredje bror Eirik Blodøks på Haugar våren 934. Selve stedsnavnet Haugar skriver seg trolig helt tilbake til jernalderen.