Hopp til hovedinnhold

Fra det ene til det andre

 • Franz Widerberg.
  1/1
  Frans Widerberg - Magi, 2001. Foto: Thomas Widerberg/Haugar kunstmuseum.

Om utstillingen

Fra det ene til det andre var en annerledes tilnærming til museumsutstillingens format. De fleste utstillinger som produseres i museer er planlagt til minste detalj. Listen over kunstnere og verk gjøres av kurator lang tid i forkant av utstillingen, slik at all planlegging og logistikk skal flyte mest mulig knirkefritt for alle involverte. Registrar forbereder verkslister, konservator har oversikt over hvilke verk som skal vises og behøver konservering, formidlingsavdelingen forbereder aktiviteter som omvisninger og verksted, kommunikasjonsavdelingen får materiale de kan benytte i markedsføring, og så videre.

I arbeidet frem mot Fra det ene til det andre var ingen slike detaljer avklart. Utstillingen ble til ved improvisering gjennom at verksutvalget først ble gjort på stedet da den ble hengt opp i salene. Kurateringen og monteringen skjedde med andre ord samtidig, som en form for freestyle. Dette ble muliggjort først og fremst av at utstillingen var en samlingspresentasjon der alle verkene kom fra Haugars samling. Logistikken var enkel; verkene skulle rett opp fra kjelleren til utstillingssalene i andre etasje. Først ved monteringsstart gikk kurator ned i magasinet og valgte ut verk, ett etter ett, basert på intuisjon og innfall – det den sveitsiske kuratoren Harald Szeemann kalte «whims and moods».

Utstillingens publikum merket kanskje ikke noen forskjell fra om den hadde vært planlagt som normalt. Det var heller ikke poenget, for prosessen var til syvende og sist kun en arbeidsmetode og et eksperiment. Dette grepet utfordret museenes sedvanlige planleggingsregime og fikk konsekvenser også for formidlingsarbeidet. Siden utstillingen ikke tok utgangspunkt i et helhetlig tematisk konsept, kunne både utstillingen og formidlingen ta et mer verksorientert perspektiv.

Hvordan utstillingen til slutt ble var det ingen som visste før siste verk var plukket opp fra magasinet, men de aller fleste av samlingens mer enn 600 verk var aktuelle kandidater. Tanken var at utstillingen skulle presentere en bred og potensielt overraskende sammenstilling av kunstverk: Fra det ene til det andre.

Bilder fra utstillingen:

Fotograf: Øystein Thorvaldsen.

 • 1/24
 • 2/24
 • 3/24
 • 4/24
 • 5/24
 • 6/24
 • 7/24
 • 8/24
 • 9/24
 • 10/24
 • 11/24
 • 12/24
 • 13/24
 • 14/24
 • 15/24
 • 16/24
 • 17/24
 • 18/24
 • 19/24
 • 20/24
 • 21/24
 • 22/24
 • 23/24
 • 24/24
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1