Hopp til hovedinnhold

Fredrik Værslev: Platting

 • Foto av utstilling. .Vi ser platting på gulvet og på veggene
  1/1
  Fra utstilling av Fredrik Værslev, Platting.

Slik bygger du platting

Gode materialer, riktig verktøy og en god plan for fundamentering, dette er ingrediensene du trenger for å bygge platting. 


1. Planlegg plattingen før byggestart 

En platting er en enkel trekonstruksjon som enten er lagt på bakkenivå eller med noen lave fundamenter. Det er mange måter å bygge selv en enkel platting på, men skal man lykkes og få et godt resultat, kreves en god plan og stabil fundamentering. Planen bør beskrive teknisk løsning, materialbruk og metode. 

Med dette for hånden, er det lett å kjøpe inn riktige materialer og å starte arbeidet i riktig ende. 


2. Grunnarbeid og fundamentering til platting 

Det finnes flere typer fundamentering. Uavhengig av løsning er det viktig at man først sikrer grunnen slik at konstruksjonen tåler både nedbør og frost. 

Hvordan bygge platting uten å støpe? 

En platting som skal ligge rett på bakken krever at man har en drenerende grunn bestående av sprengstein eller grov singel slik at regnvann renner unna. Det er også lurt å fjerne matjordlaget før man legger et sjikt med isolerende markplater. Disse bør stikke ca. 60 cm utfor kanten av plattingen slik at telen (frost i bakken) ikke kan komme inn under og flytte på plattingen i løpet av vinteren. 

Oppå platene fordeler man deretter et lag av pukk eller singel og fiberduk som forhindrer at ugress vokser seg opp gjennom plattingen. Deretter er det klart for å starte snekringen. 

Dersom man velger en løsning som skal ligge noe høyere over bakken, er det enklest å benytte et stolpefundament. 


3. Bygge bærekonstruksjonen i plattingen 

Selve trekonstruksjonen er nesten den samme enten man bygger platting på bakken eller en høyere terrasse. Man starter med et bjelkelag. For en platting kan dette med fordel justeres på noen lengder av terrassebord som legges rett på fiberduken. Ved hjelp av disse er det enkelt å tilpasse høyden slik at bjelkelaget blir liggende i vater i begge retninger. Bjelkelaget på en platting som ligger på bakken bør være minst 48 x 98 mm og legges med 60 cm mellomrom. Bjelkelaget forankres i hver ende med tverrgående bjelker i samme dimensjon slik at det dannes en ramme. 

På en terrasse der det benyttes stolper legges først bærebjelker eller dragere i stolpefestene. Disse skal ligge i samme retning som terrassebordene. Dimensjon her vil variere med hvor langt det er mellom stolpene og avstand til vegg. Dette må være beregnet og bestemt i planen. Det samme gjelder for bjelkelaget under tredekket som bør ha maks 60 cm avstand mellom hver.  


4. Montere terrassebord på plattingen 

Nå er det klart for å montere selve gulvet på plattingen. Det bør minimum være 21 mm tykt, de fleste velger 28 mm terrassebord. Disse skrus ned i bjelkelaget med 55 mm skruer. Bruk to skruer ved hvert feste. Benytt gjerne en avstandskloss på 5 mm for å få rett åpning mellom bordene.  

For de som ønsker en «skruefri» overflate på terrassebordene er et alternativ å benytte HDS-metoden. Dette er et spesielt verktøy man bruker for å skru i sidene på terrassebordet, slik at montasjen blir skjult. Til det bruker du et spesialtilpasset monteringsverktøy og bits. Monteringen er enklere, gir en mer stabil montering samtidig som verktøyet sørger for lik avstand mellom hvert terrassebord. 

 Velg syrefaste eller rustfrie skruer 

Skruer holder bedre og reiser seg ikke opp fra veden, slik spiker gjerne gjør etter hvert som treet blir eldre. De er raske å montere og enkle å skru ut hvis man skal gjøre forandringer eller utskiftninger. Til selve konstruksjonen av bærelag benyttes skruedimensjon 5,8 x 90 mm. Til terrassebordene brukes 55 mm, minimum 48 mm til 21 mm terrassebord. Det er dessuten viktig at man enten velger syrefaste eller rustfrie skruer. Vi anbefaler også en skruetype med torx-mønster i hodet. Dette gir best grep med drillen. 

Verktøy til å bygge platting 

Når det kommer til verktøyvalget, er det ikke så mye man trenger for å bygge en platting. Man kommer langt med sag, drill, meterstokk og vater. 

I forbindelse med utstillingen ble det gitt ut en publikasjon i samarbeid med det italienske kunstbokforlaget Lenz Press. 

Bilder fra utstillingen:

Fotograf: Vegard Kleven.

 • 1/19
 • 2/19
 • 3/19
 • 4/19
 • 5/19
 • 6/19
 • 7/19
 • 8/19
 • 9/19
 • 10/19
 • 11/19
 • 12/19
 • 13/19
 • 14/19
 • 15/19
 • 16/19
 • 17/19
 • 18/19
 • 19/19
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1