Hopp til hovedinnhold

Haugar Ung

 • 1/1
  Haugar Ung, tatt under et arrangement på Haugar kunstmuseum. Foto: Vestfoldmuseene.

Haugar Ung Festival!

Haugar Ung arrangerer egen festivaldag lørdag 16. september kl. 12.00 - 18.00!

Vi starter med omvisning. Etter omvisningen deler vi opp ungdommene i to grupper, hvor en gruppe skal være i verkstedet inne, og den andre gruppen skal være ute i et verksted som er rigget opp i et telt.

Vi vil ha et trykk-verksted med en kunstner fra Sør-Korea som heter Hye Won Kim. Så et collage- og papirverksted med en norsk kunstner som heter Cecilie Nagel Bergheim. Cecilie er medlem av VBK (Vestfold Bildende Kunstnere) og NBK (Norske Billedkunstnere).

Vi serverer middag, og dagen avsluttes med konsert med et band fra Tønsberg. Bandet er nytt og består av superflinke ungdommer!


Program for dagen

 • kl. 12.00 - Omvisning
 • Kl. 13.30 - 15.30 - Verksted
 • Kl. 16.00 - Middag
 • Kl. 17.00 - Konsert 


Anbefalt aldersgrense: Ungdommer 15 - 19 år.

Hva er Haugar Ung og hvordan jobber vi?

Haugar ung er et pilotprosjekt finansiert av Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg. Prosjektlederen heter Modar Dawara, og prosjektet sørger for at ungdommer får jobbe i og sammen med Haugar kunstmuseum. Det er ungdommene selv som utvikler prosjektet.

Målet er å gi ungdom et kunst- og kulturalternativ og sammen jobbe for et godt ungdomsmiljø i Tønsberg. Prosjektet skal også være med å bidra til at ungdom med minoritetsbakgrunn får en fot innenfor kunst- og kulturmiljøet.

 • Gruppen er mangfoldig på mange måter, og består av ungdom fra Tønsberg mellom 16-19 år med ulik etnisitet, nasjonalitet og interesser
 • Gruppa skal lage arrangementer for barn og unge på Haugar kunstmuseum
 • I forbindelse med Pride i august 2023 var gruppa med å arrangere en stor gratiskonsert med artisten Sval
 • De arrangerer egen festivaldag for ungdom på Haugar med verksted, omvisning, konsert og middag
 • De skal få arbeidserfaring fra kunst- og kulturfeltet hvor de lærer ulike aspekter fra for eksempel lys- og lydteknikk, grafisk design, arrangementsplanlegging, formidling, sosiale medier og kommunikasjon, fotografering, videoproduksjon o.l.
 • De har en egen konto på Instagram som heter Haugar Ung (med videoer og poster de selv har laget, med bla. presentasjoner av seg selv og intervjuer av kunstnerne)
 • Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg har stilt med midler for å opprette - og drive - Haugar Ung som et pilotprosjekt over tre år
 • Rekrutteringen av ungdommene til Haugar Ung er et samarbeid med Tønsberg kommunes Ungdomskontakt, Ida Johanne Lie. Det er også god dialog med Utekontakten i Tønsberg
 •  I referansegruppen sitter blant andre Interkultur Drammen, som følger opp arbeidet med Haugar Ung