Bildet viser en mann med alvorlig mine og blågrønt hår.

Hen – Flytende kjønn

Utstilling 27. januar 2018 - 6. mai 2018.

Om utstillingen

Utstillingen tematiserer hvordan det flytende kjønn og spørsmålet om HEN – også kalt det tredje pronomen – reflekteres i samtidskunsten. Flere av verkene viser hvordan kjønn og identitet er konvensjonsbetinget og kan relateres til sosiale og politiske endringsprosesser. Diskusjonen rundt det flytende kjønn utfordrer ikke bare stereotypiene knyttet til det mannlige versus det kvinnelige, men også det biologiske versus en kulturbetinget oppfatning av kjønn. Under dette igjen ligger en kritikk av tokjønnsmodellen, som for mange opprettholder undertrykkende mekanismer der menneskets identitet blir tvunget inn i rigide og livshemmende strukturer.

Det kjønnsoverskridende handler ikke minst om menneskerettigheter. I mange land er det å være homofil eller transperson fortsatt kriminalisert. Det er også oppsiktsvekkende at ordet homo viser seg å være det mest utbredte skjellsordet i den norske skolen. Samtidskunsten kan her være et felt hvor kjønnsoverskridende praksiser tematiseres, et sted hvor grenseoppgangene utvides i en form for humanisme som både ivaretar ytringsfriheten og åpner opp et rom for et mangfoldig, flytende og performativt kjønn.

Begrepet HEN – det tredje pronomen – viser til en overbygning, en frigjørende strategi som griper inn i den pågående diskusjonen i den norske offentligheten der ulike organisasjoner kjemper for å få det tredje pronomen innført i den nye ordboken for 2017, slik som svenskene gjorde i 2015. Utstillingens arkivmateriale er produsert i samarbeid med Skeivt arkiv i Bergen.

Deltagende kunstnere:

Marit Victoria Wulff Andreassen, Anatoly Below, Bolette Berg & Marie Høeg, Dania Burger, Roxy Farhat & Kakan Hermansson, Tonje Gjevjon, Nan Goldin, Timothy Greenfield-Sanders, Narve Hovdenakk, Ane Lan, Manoel Marques Lerin, Carlo Maria Mariani, Rafael Megall, Bjarne Melgaard, Geir Moseid, Astrid Runde Saxegaard, Fin Serck-Hanssen, Andres Serrano, Kjartan Slettemark, Sille Storihle, Christer Strömholm, Vibeke Tandberg, Lesia Vasylchenko, Synnøve Sizou G. Wetten og Ming Wong

I anledning utstillingen produseres det en katalog med tekstbidrag fra Kristin Fridtun, Hanne Holm-Johnssen, Eli Skatvedt, Synnøve Sizou G. Wetten, Eva Lene G. Østensen og kurator for utstillingen Tone Lyngstad Nyaas.

Åpningstale

Jan Åke Pettersson, avdelingsdirektør ved Haugar Vestfold kunstmuseum, holdt tale ved åpningen av utstillingen «Hen – Flytende kjønn» lørdag 27. januar 2018.
Klikk her for å se åpningstalen.

Ane Lan - Mother and Child
Astrid Runde Saxegaard Bli med til paradis, 2014 Foto: Bjørgli & Bergersen
Fin Serck-Hanssen Fra sereien 10 blå menn, 1985 Foto: Fin Serck-Hanssen
Vibeke Tandberg_ Old man going up and down a staircase # 82, 2003
Timothy Greenfield-Sanders Nicole Maines, 2017 ©Timothy Greenfield-Sanders