METAFYSICA

Utstilling 28. september 2019 - 29. desember 2019.

Utstillingstekst for Metafysica

Høstens temautstilling, kuratert av Tone Lyngstad Nyaas, undersøker hvordan samtidskunsten reflekterer metafysiske spørsmål og forestillinger. Den løfter frem norske og internasjonale kunstnere som arbeider innenfor et bredt spekter av medier som maleri, fotografi, installasjon, skulptur og video. Intensjonen er å belyse hvordan ulike typer av religiøse og åndelige perspektiver kan reflekteres i temaer som aktualiserer eksistensielle, humanistiske eller politiske problemstillinger.

Som et enkelt unntak vises også en historisk kunstner som var meget betydningsfull for visualiseringen av akkurat dette tema, engelskmannen William Blake (1757 – 1827), her med en rekke trykk som tidligere ikke er vist i museumssammenheng i Norge.

I tillegg til museumsutstillingen presenterer også Tunsberg bispedømme utstillingsprosjektet Peregrinus – Kunst langs pilgrimsleden, kuratert av Tone Lyngstad Nyaas, i fem av fylkets middelalderkirker; Tønsberg domkirke, Nøtterøy kirke, Borre kirke, Botne kirke og Larvik kirke. Her deltar flere av kunstnerne som også er med på Haugars utstilling.

Metafysica er Haugars bidrag til et regionalt søkelys på Vestfolds historie fra og med middelalderen, en historie som også kommer til uttrykk i Slottsfjellmuseets utstilling Sanctus og Vestfold Fylkeskommunes åpning av pilegrimsleden. I tillegg til de over nevnte inngår også Litteraturuka i Vestfold i et samarbeid hvor det blir arrangert kunstnersamtaler, foredrag, performance, teateroppsetninger og konserter som skal omhandle troen og åndelighetens rom i dagens samfunn.

DELTAKERE:
Javier Barrios, Juan Andrés Milanes Benito, Geir Egil Bergjord, Sverre Bjertnæs, William Blake (1757–1827), Marie Buskov, Kristian Øverland Dahl, Diana Al-Hadid, Anawana Haloba, Christian Houge, Ruprecht von Kaufmann, Rafael Megall, Ulf Nilsen, Hanne Rivrud, Anne Samat, Nicola Samori, Andres Serrano, Arne Bendik Sjur, Tollef Thorsnes, Kjell Torriset, Natee Utarit, Nicola Verlato, Morten Viskum og Gelawesh Waledkhani.

Foto: Hanne Rivrud
Foto: Kim Solberg
Foto: Vegard Kleven
Foto: Vegard Kleven
Foto: Vegard Kleven Kunstner: Marie Buskov
Foto: Vegard Kleven Kunstner: Juan Andrés Milanes Benito