Hopp til hovedinnhold

The Workers

Velkommen til utstillingsåpning!

Vi åpner utstillingen The Workers 15. juni 2024 kl. 13.00.

  • 1/1
    Christian Krohg, Albertine i politilegens venteværelse, ant. 1917. Foto: Trond W. Andersen. Gjengitt med tillatelse fra Christen Sveaas’ Kunstsamling.

The Workers (arbeidstittel) er en utstilling som tar for seg «arbeid» slik dette er blitt benyttet som tematikk av ulike kunstnere, samt på et mer allment samfunnsnivå, fra tidlig modernistisk kunst til i dag. 

Sentralt i utstillingen står forholdet mellom arbeidet som sådan, arbeidsplassen og den individuelle arbeider, enten vedkommende er kunstner, kurator, hvalfanger, renholdspersonell, avdelingsdirektør, brannmann, lærer eller sykepleier. 

Utgangspunktet for utstillingen er arbeiderens plass i arbeidets økonomiske og sosiale strukturer. Ved å se på samtidens arbeidsliv opp mot historiske forhold, benyttes det moderne kunstfeltets dynamikker til å utforske tematikkens sosiale og politiske sider.

I en tid der det igjen er snakk om inflasjon, rentehevinger, og alle offentlige institusjoner forespeiles store kutt i årene som kommer, er det verdt å lytte til eksempelvis den italienske økonomen Clara Mattei som i boken Capital Order: How Economists Invented Austerity and Paved the Way to Fascism (2022) beskriver hvordan «innstramminger» og «nedskjæringer» historisk ikke har sine røtter som verktøy motivert av reelle økonomiske behov, men snarere som inngrep ment å kontrollere befolkningen gjennom perioder preget av uro og tilløp til folkelig opprør.

Utstillingen inneholder verk av et stort antall norske og internasjonale kunstnere, blant andre Synnøve Anker Aurdal, Arne Ekeland, Gardar Eide Einarsson, Charlene Von Heyl, Ane Mette Hol, Michael Krebber, Christian Krohg, Edvard Munch, Martha Rosler og Lars Monrad Vaage. Kunstnerlisten publiseres i sin helhet nærmere utstillingsåpningen.

  • 1/1
    Synnøve Anker Aurdal - Byråkratene, 1992-1993 (utsnitt). Foto: Stortingets kunstsamling.

Ved hjelp av ulike kuratoriske, utstillingstekniske og formidlingsrettede grep vil utstillingen også dissekere den moderne museumsutstillingen som sjanger, for å se hvilke former for arbeid som inngår i dens tilblivelse, herunder betrakterens egen innsats i sitt møte med kunsten. 

The Workers (arbeidstittel) vil derfor nærme seg sitt tema gjennom en utforming, et verksutvalg, og ikke minst en formidling som også vil gi publikum en sommer full av samskapende begivenheter og opplevelser.

Kurator: Erlend Hammer.