Bildet viser et av Vibeke Slyngstads malerier.

Vibeke Slyngstad – Color me gone

Utstilling 14. oktober 2017 - 27. desember 2017.

Om utstillingen

Vibeke Slyngstad (f. 1968) avsluttet sine studier ved Statens kunstakademi i 1994. Hun har siden deltatt på en rekke utstillinger og er blitt innkjøpt av flere sentrale samlinger, deriblant Nasjonalmuseets. Dette er hennes første museumsutstilling, kuratert slik at den skal speile hennes kunstneriske virke fra tidlig i 1990-årene og helt frem til i dag.

Slyngstad arbeider med et figurativt maleri som tar for seg hvordan virkelighetsoppfatningen allerede er mediert gjennom film og digitale bilder. Komposisjonene kan minne om filmstills eller om bilder skapt gjennom fotografiets optikk. De har i tillegg et gjennomtrengende lys som skaper en følelse av vektløshet og transparens.

Hovedfokuset i presentasjonen er bildene fra serien Modern Classics. I disse bearbeider Slyngstad den modernistiske arkitekturens lyse rom og minimalistiske interiører ved å bringe inn fragmenterte skyggebilder og speilinger i bygninger tegnet av slike som Arne Korsmo og Mies van der Rohe. Et annet sentralt tema i Slyngstads malerier er referansen til andre kunstneres verk. Hun har blant annet malt inn Steinar Jakobsens maleri i sitt eget Villa Stenersen V, og portrettert kollegaen Vanessa Baird foran ett av sine andre malerier. «Bildet i bildet» vekker tanker om kunsthistoriske metaforer som speilet og vinduet, betydningsbærende elementer som har spilt en avgjørende rolle for forståelsen av maleriet siden renessansen.

Det publiseres en bok på SKIRA forlag med tekstbidrag av blant andre utstillingens kurator Tone Lyngstad Nyaas.