Hopp til hovedinnhold

Victor Lind - Friheten må gjestfri være

Høsten 2022 viste Haugar kunstmuseum en omfattende presentasjon av Victor Lind (1940). Utstillingen var den første store presentasjonen av Linds kunstnerskap siden 2012 og inneholdt både eldre og nyproduserte verk.

 • 1/1

Om utstillingen

Kurator: Erlend Hammer

Utstillingen favnet en periode på tre tiår og viste hvordan Lind aldri har vært noen entydig eller programforpliktet kunstner.

Til tross for at han er en av våre mest kompromissløse politiske kunstnere, lar verkene hans seg aldri forstå som politikk alene. Snarere har de en dypt menneskelig, ofte poetisk, grunntone som først og fremst handler om en respekt for individets menneskeverd. Ved å presentere et nøysomt utvalg av kunstnerens verk utforskes nettopp sjiktet mellom disse to kategoriene.

Lind er en av etterkrigstidens viktigste norske kunstnere, og han har hatt en stor innflytelse på yngre kunstnerkolleger. Han har en lang historie for å stille ut i Vestfold hvor han allerede helt på begynnelsen av 1960-tallet stilte ut i flere kunstforeninger.

På 1970-tallet var han et fremtredende medlem av GRAS-gruppen som stod for en politisk og sosialt bevisst kunst med dype røtter i venstresiden, og med tydelig motstand mot Vietnamkrigen og kapitalkreftenes herjinger.

I senere år er Victor Lind kjent for å ha arbeidet med en rekke historier knyttet til behandlingen av de norske jødene under andre verdenskrig, og da ikke minst i forbindelse med det manglende oppgjøret med enkelte av dem som bidro til at norske jøder ble sendt ut av landet og drept i tyske konsentrasjonsleirer. Her står Linds skulpturportrett av politiinspektør Knut Rød i særstilling som et av de mektigste politiske kunstverk i nyere norsk kunsthistorie.

I forbindelse med utstillingen var det en stor glede å presentere to nye innkjøp til samlingen, installasjonen Blind Date (1999) og nettopp skulpturen Monument – Gjerningsmannen (2005).

Bilder fra utstillingen:

Foto: Øystein Thorvaldsen.

 • 1/19
 • 2/19
 • 3/19
 • 4/19
 • 5/19
 • 6/19
 • 7/19
 • 8/19
 • 9/19
 • 10/19
 • 11/19
 • 12/19
 • 13/19
 • 14/19
 • 15/19
 • 16/19
 • 17/19
 • 18/19
 • 19/19
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1