ÅPENT ETTER AVTALE

Vi forvalter og bevarer museenes samlinger

​Her rengjør vår tidligere konservator Kaisa Bengtsson kragen på en kjole som skulle på utstilling på Slottsfjellsmuseet.

Det ligger mange ulike plastgjenstander på et bord.

RAPMUS er et samarbeidsprosjekt som skal utvikle metoder og strategier for bevaring av museumsgjenstander, kunst og design hvor plastmaterialer er benyttet.

Dette skiltet har pussemiddel på seg. Kaisa som er konservator på Samlingsforvaltningen fjerner pussemiddelet før det skal stilles ut.

Bildet i svart/hvitt viser en hvalstasjon.

Høsten 2016 besøkte Yoshikazu Uni, hvalfangsthistoriker ved Tokyo University of Agriculture, Vestfoldmuseene ved Vestfoldarkivet, i forbindelse med sitt forskningsprosjekt som blant annet er knyttet til japansk hvalfangst.

Bildet viser inventar, personal og kunder i en kolonial på Torstrand i Larvik i ca 1915

Larvik Museum forvalter ca. 200.000 fotografier, for det meste negativer, men også en stor del positive kopier.

sort-hvit bilde fra fotostudie - viser to damer bark en stor avis

Flere av arkivene etter de store atelierfotografene i Vestfold er samlet i Vestfoldmuseenes fellesmagasin på Hinderveien 10 i Sandefjord. Fotosamlingene inneholder spennende og verdifullt kulturhistorisk materiale fra Vestfold.