ÅPENT ETTER AVTALE

Vi forvalter og bevarer museenes samlinger

Tekstilene til Edvard Munch, som utstilles i Munchs hus, fryses og rengjøres før vinteroppbevaring i magasin.

Det ligger mange ulike plastgjenstander på et bord.

RAPMUS er et samarbeidsprosjekt som skal utvikle metoder og strategier for bevaring av museumsgjenstander, kunst og design hvor plastmaterialer er benyttet.

Vestfoldmuseene har ca. 2.500 m² magasiner for gjenstander.

Bildet i svart/hvitt viser seks menn. En av dem tatoverer den andre på armen.

Enkeltregistrerte bilder med hovedvekt på hvalfangstmotiver, motiver fra Sandefjord samt negativarkivene til noen av Sandefjords portrettfotografer.

Bildet viser et flyfoto av Larvik.

I dette prosjektet digitaliserte og tilgjengeliggjorde vi et utvalg Widerøe-flyfoto med motiver fra Vestfold, og testet ut publisering til sosiale medier og dialog med brukere gjennom forskjellige kanaler.

Bildet i svart/hvitt viser en hvalstasjon.

Høsten 2016 besøkte Yoshikazu Uni, hvalfangsthistoriker ved Tokyo University of Agriculture, Vestfoldmuseene ved Vestfoldarkivet, i forbindelse med sitt forskningsprosjekt som blant annet er knyttet til japansk hvalfangst.