Hopp til hovedinnhold

Om Samlingsforvaltningen

Samlingsforvaltningens oppgaver er knyttet det å ta vare på museenes samlinger av gjenstander og foto.

Telefon og epost

Telefon: +47 904 15 620​

Om gjenstander og samlingsarbeid: post@vestfoldmuseene.no

Om foto og audiovisuelt materiale: foto@vestfoldmuseene.no 

Om arkiv, innsyn og digitalisering: vestfoldarkivet@vestfoldmuseene.no

Våre oppgaver

Samlingsforvaltningens oppgaver innebærer blant annet inntak, flytting, preventiv og aktiv konservering, identifisering, tilstandsbedømming, registrering, magasinering, digitalisering og publisering.

Konservering

Mye av materialet fryses før magasinering, slik at eventuelle skadedyr forsvinner.

Registrering og digitalisering

Samtidig gjennomgås alt materiale slik at man etter hvert vil få en fullstendig oversikt over hva museene eier. Dette foregår ved hjelp av elektronisk registrering og overføring av informasjon til en felles database, samt digitalisering. 

Digitalisering innebærer både fotografering, mediekonvertering og skanning (digitisering). 

Publisering på nett

Til slutt publiseres samlingene på ulike plattformer slik at alle kan få tilgang til dem - selv hjemme fra godstolen. Gjenstander og kunst deles på DigitaltMuseum, mens fotografier, lyd og filmer deles på FotoWeb. 

Klimastyrte magasin

Store deler av samlingene i norske museer er lagret under dårlige forhold i kjellere, låver og på loft. Her er de utsatt for nedbrytingsfaktorer som fuktighet, råte, mugg og skadedyr. For å motvirke dette har Vestfoldmuseene opprettet et eget senter for samlingsforvaltning der gjenstander, foto- og arkivmateriale plasseres i klimastyrte magasiner. 

Ved å regulere temperatur og luftfuktighet bremses nedbrytningsprosessen, og samlingenes levetid øker radikalt. 

Vil du besøke oss?

Vi får ofte besøk av kolleger fra andre museer. I tillegg er det åpne omvisninger for publikum et par ganger i året.

Postadresse

Vestfoldmuseene IKS
Samlingsforvaltningen
Postboks 1247
3205 Sandefjord

Besøksadresse

Hinderveien 10
3223 Sandefjord

Faktura sendes i EHF-format. Vestfoldmuseenes org.nr. 993 871 184. 

Send til faktura@vestfoldmuseene.no hvis EHF-faktura ikke kan sendes. 

NB. Husk å merke fakturaen med bestillers navn og/eller navn på det stedet fakturaen gjelder.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1