Om Samlingsforvaltningen

Samlingsforvaltningens oppgaver er knyttet det å ta vare på museenes samlinger av gjenstander og foto.

Telefon og epost

Telefon: +47 904 15 620​

Om gjenstander og samlingsarbeid: post@vestfoldmuseene.no

Om foto og audiovisuelt materiale: foto@vestfoldmuseene.no 

Om arkiv, innsyn og digitalisering: vestfoldarkivet@vestfoldmuseene.no

Våre oppgaver

Samlingsforvaltningens oppgaver innebærer blant annet inntak, flytting, preventiv og aktiv konservering, identifisering, tilstandsbedømming, registrering, magasinering, digitalisering og publisering.

Mer om Samlingsforvaltningens oppgaver

Klimastyrte magasin

Store deler av samlingene i norske museer er lagret under dårlige forhold i kjellere, låver og på loft. Her er de utsatt for nedbrytingsfaktorer som fuktighet, råte, mugg og skadedyr. For å motvirke dette har Vestfoldmuseene opprettet et eget senter for samlingsforvaltning der gjenstander, foto- og arkivmateriale plasseres i klimastyrte magasiner. 

Ved å regulere temperatur og luftfuktighet bremses nedbrytningsprosessen, og samlingenes levetid øker radikalt. 

Vil du besøke oss?

Vi får ofte besøk av kolleger fra andre museer. I tillegg er det åpne omvisninger for publikum et par ganger i året.

Post- og besøksadresse
Fakturaadresse