Hopp til hovedinnhold

Fotobevaring i Vestfoldmuseene

Museene i Vestfoldmuseene sender sine fotosamlinger til Samlingsforvaltningen for magasinering, slik de også gjør med gjenstandssamlingene.

  • To kvinner i hvite frakker og øreklokker støvsuger og børster et fotoalbum
    1/1
    Våre kolleger, Merethe Sortland og Hilde Woxen Stormark, rengjør foto i forbindelse med FODAK-prosjektet.

Overføring til Hinderveien

Ved overføring til Samlingsforvaltningen blir fotomaterialet først plassert på ‘skittent mottak’. Alt materiale som kommer utenfra blir definert som skittent, og her blir materialet undersøkt og eventuelt rengjort, videre overført til ordningsrommet for eventuell omemballering til syrenøytrale fotokonvolutter og nye syrenøytrale esker.

Registrering

Alt fotomateriale som skal lagres i fotomagasin på Hinderveien skal være sortert, minimumsregistrert og ved behov omemballert - det vil si at de blir lagt i nye, syrefrie konvolutter. Digitiserte enkeltbilder blir deretter registrert i FotoStation før de blir publisert i Vestfoldmuseenes FotoWeb. 

Digitisering 

Mengden av fotomateriale i museene er så stor at det vil være urealistisk å digitisere og registrere alle enkeltbilder. Grunnet de store mengdene fotomateriale registreres fotosamlingene på serienivå i logistikksystemet. Dette innebærer at vi registrerer vesentlig informasjon om blant annet fotograf, antall, tidsperiode, format, materiale m.m. i logistikksystemet. 

Logistikk og strekkoder

Boksene fotografiene er plassert i blir så merket med strekkoder. Logistikksystemet holder rede på hvilke fotografier som ligger i hvilken boks. Deretter blir boksene plassert på hyller i magasinet. For alltid å ha oversikt over hvor materialet befinner seg bruker vi logistikksystemet til å strekkodelese boksene på plass en hylle. Når vi senere har behov for å finne frem et bilde, bruker vi logistikksystemet til å søke frem hvilken boks fotografiet ligger i og hvilken hylle boksen står på.

Klimastyrte fotomagasin

Ved Samlingsforvaltningen har vi to klimastyrte fotomagasiner. Klimaet i magasinene ligger på ca. 13 C° og 33 % relativ luftfuktighet (RF), og gjennom et klimaovervåkningssystem holdes det kontroll på at klimaet holder seg stabilt.

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3
  • 1/1

Vil du se på fotografiene?

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1